Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nuo 2016 m. sausio 1 d.

1. Nuolatinių perdavimo paslaugų kainos:

1.1. Ilgalaikių (metinių) perdavimo paslaugų kainos – vienanarės įleidimo taškuose, trinarės – vidiniame išleidimo taške, dvinarės – kituose išleidimo taškuose:

Kainos, Eur (be PVM) Įleidimo taškuose Išleidimo taškuose
Kotlovkos
DAS1
Kiemėnų
DAS2
Klaipėdos
DAS3
Vidiniame išleidimo taške4 Kiemėnų
DAS2
Šakių
DAS5
Grupei iki
10,4 TWh6
Grupei virš
10,4 TWh7
Užsakomi pajėgumai* 32,32 32,32 10,05 212,24 86,13 38,05 41,17
Vartojimo pajėgumai** - - - 58,82 - -
Kiekis*** - - - 1,09 0,20 0,00 0,07

* Kaina už užsakomus metinius pajėgumus (MWh / parą / metus)
** Kaina už vartojimo pajėgumus (MWh / parą / metus)
*** Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh)

1.2. Trumpalaikių perdavimo paslaugų kainos – vienanarės įleidimo taškuose, trinarės – vidiniame išleidimo taške, dvinarės – kituose išleidimo taškuose:

1.2.1. Ketvirčio perdavimo paslaugų kainos:

Kainos, Eur (be PVM) Įleidimo taškuose Išleidimo taškuose
Kotlovkos
DAS1
Kiemėnų
DAS2
Klaipėdos
DAS3
Vidiniame išleidimo taške4 Kiemėnų
DAS2
Šakių
DAS5
Grupei iki
10,4 TWh6
Grupei virš
10,4 TWh7
Užsakomi pajėgumai* 1 ketv. 30,70 30,70 9,55 201,63 201,63 36,15 39,12
2 ketv. 11,31 11,31 3,52 74,28 74,28 13,32 14,41
3 ketv. 9,70 9,70 3,02 63,67 63,67 11,42 12,35
4 ketv. 17,78 17,78 5,53 116,73 116,73 20,93 22,65
Vartojimo pajėgumai** - - - 58,82 - -
Kiekis*** - - - 1,09 0,20 0,00 0,07

* Kaina už užsakomus ketvirčio pajėgumus (MWh / parą / ketvirtį)
** Kaina už vartojimo pajėgumus (MWh / parą / metus)
*** Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh)

1.2.2. Mėnesio perdavimo paslaugų kainos:

Kainos be PVM Įleidimo taškuose Išleidimo taškuose
Kotlovkos
DAS1
Kiemėnų
DAS2
Klaipėdos
DAS3
Vidiniame išleidimo taške4 Kiemėnų
DAS2
Šakių
DAS5
Grupei iki
10,4 TWh6
Grupei virš
10,4 TWh7
Užsakomi pajėgumai* Sausis 11,31 11,31 3,52 74,28 74,28 13,32 14,41
Vasaris 11,31 11,31 3,52 74,28 74,28 13,32 14,41
Kovas 8,08 8,08 2,51 53,06 53,06 9,51 10,29
Balandis 6,46 6,46 2,01 42,45 42,45 7,61 8,23
Gegužė 4,20 4,20 1,31 27,59 27,59 4,95 5,35
Birželis 4,20 4,20 1,31 27,59 27,59 4,95 5,35
Liepa 4,20 4,20 1,31 27,59 27,59 4,95 5,35
Rugpjūtis 4,20 4,20 1,31 27,59 27,59 4,95 5,35
Rugsėjis 4,20 4,20 1,31 27,59 27,59 4,95 5,35
Spalis 6,46 6,46 2,01 42,45 42,45 7,61 8,23
Lapkritis 6,46 6,46 2,01 42,45 42,45 7,61 8,23
Gruodis 9,70 9,70 3,02 63,67 63,67 11,42 12,35
Vartojimo pajėgumai** - - - 58,82 - -
Kiekis*** - - - 1,09 0,20 0,00 0,07

* Kaina už užsakomus mėnesio pajėgumus (MWh / parą / mėnesį)
** Kaina už vartojimo pajėgumus (MWh / parą / metus)
*** Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh)

1.2.3. Paros / einamosios paros perdavimo paslaugų kainos:

Kainos be PVM Įleidimo taškuose Išleidimo taškuose
Kotlovkos
DAS1
Kiemėnų
DAS2
Klaipėdos
DAS3
Vidiniame išleidimo taške4 Kiemėnų
DAS2
Šakių
DAS5
Grupei iki
10,4 TWh6
Grupei virš
10,4 TWh7
Užsakomi pajėgumai* Sausis 0,57 0,57 0,18 3,71 3,71 0,67 0,72
Vasaris 0,57 0,57 0,18 3,71 3,71 0,67 0,72
Kovas 0,40 0,40 0,13 2,65 2,65 0,48 0,51
Balandis 0,32 0,32 0,10 2,12 2,12 0,38 0,41
Gegužė 0,21 0,21 0,07 1,38 1,38 0,25 0,27
Birželis 0,21 0,21 0,07 1,38 1,38 0,25 0,27
Liepa 0,21 0,21 0,07 1,38 1,38 0,25 0,27
Rugpjūtis 0,21 0,21 0,07 1,38 1,38 0,25 0,27
Rugsėjis 0,21 0,21 0,07 1,38 1,38 0,25 0,27
Spalis 0,32 0,32 0,10 2,12 2,12 0,38 0,41
Lapkritis 0,32 0,32 0,10 2,12 2,12 0,38 0,41
Gruodis 0,48 0,48 0,15 3,18 3,18 0,57 0,62
Vartojimo pajėgumai** - - - 58,82 - -
Kiekis** - - - 1,09 0,20 0,00 0,07

* Kaina už užsakomus paros / einamosios paros pajėgumus (MWh / parą) atitinkamą mėnesį
** Kaina už vartojimo pajėgumus (MWh / parą / metus)
*** Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh)

2. Pertaukiamųjų perdavimo paslaugų kainos:

Vienanarės įleidimo taškuose, trinarės vidiniame išleidimo taške ir dvinarės kituose išleidimo taškuose gamtinių dujų pertraukiamųjų perdavimo paslaugų kainos:

  • kaina už užsakomus pajėgumus (pastoviosios kainos dalies 1-oji dedamoji): pertraukiamųjų perdavimo pajėgumų kaina konkrečiame įleidimo ar išleidimo taške sudaro 90 proc. atitinkamo nuolatinių pajėgumų produkto (ilgalaikių, ketvirčio, mėnesio, paros / einamosios paros pajėgumų) tame taške kainos;
  • kaina už vartojimo pajėgumus (pastoviosios kainos dalies 2-oji dedamoji) – atitinka nuolatinių perdavimo paslaugų kainą už vartojimo pajėgumus;
  • kaina už perduodamą dujų kiekį (kintamoji kainos dalis) – atitinka nuolatinių perdavimo paslaugų kainą už perduodamą dujų kiekį.

1 Lietuvos bei Baltarusijos perdavimo sistemų sujungimo taške (dujų apskaitos vieta – Kotlovkos dujų apskaitos stotis (toliau – DAS)).
2 Lietuvos bei Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taške (dujų apskaitos vieta – Kiemėnų DAS).
3 Perdavimo sistemos sujungimo su suskystintų gamtinių dujų terminalo sistema taške (dujų apskaitos vieta – Klaipėdos DAS).
4 Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškuose su Lietuvos dujų skirstymo sistemomis ir Lietuvos vartotojų sistemomis, kurios yra tiesiogiai prijungtos prie perdavimo sistemos, atitinkančiuose vieną išleidimo tašką (vidinį išleidimo tašką) visiems Lietuvos perdavimo sistemos naudotojams.
5 Lietuvos bei Rusijos Federacijos Kaliningrado srities perdavimo sistemų sujungimo taške (dujų apskaitos vieta – Šakių DAS).
6 Kainos sistemos naudotojų, per metus per vidinį išleidimo tašką transportuojančių iki 10,4 teravatvalandžių (TWh) atitinkantį dujų kiekį (Q) (imtinai), grupei (Q 
<= 10,4 TWh).
7 Kainos sistemos naudotojų, per metus per vidinį išleidimo tašką transportuojančių daugiau kaip 10,4 teravatvalandžių (TWh) atitinkantį dujų kiekį (Q), grupei (Q > 10,4 TWh).

Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas nuo 2016 m. sausio 1 d., patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-680, galite atsisiųsti iš čia:

Saugumo dedamoji – gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji, pridedama prie gamtinių dujų perdavimo kainos:

Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme (5 straipsnyje 2 dalyje) numatyta, kad lėšoms, skirtoms suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGDT), jo infrastruktūros ir jungties įrengimo ir visoms pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms bei SGDT būtinajai veiklai užtikrinti reikalingo minimalaus kiekio tiekimo pagrįstoms sąnaudoms kompensuoti, surinkti taikoma taip vadinama saugumo dedamoji, susijusi su gamtinių dujų tiekimo saugumu ir pridedama prie gamtinių dujų perdavimo kainos. Saugumo dedamosios dydį nustato Komisija.

2016 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. laikotarpiui taikoma Komisijos 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. O3-683 nustatyta saugumo dedamoji – 510,16 Eur / MWh / parą / metus (be PVM). Nuo 2016 m. gegužės 1 d. taikoma Komisijos 2016 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. O3-83 nustatyta saugumo dedamoji – 315,97 Eur / MWh / parą / metus (be PVM). Nuo 2016 m. liepos 1 d. taikoma Komisijos 2016 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. O3-121 nustatyta saugumo dedamoji – 354,61 Eur / MWh / parą / metus (be PVM).

Komisijos nutarimus galite atsisiųsti iš čia: nutarimas Nr. O3-683; nutarimas Nr. O3-83; nutarimas Nr. O3-121.

Kainų diferencijavimas

Netekusios galios gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos 

  • Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, patvirtintas Komisijos 2015 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. O3-609, turėjusias galioti nuo 2016 m. sausio 1 d., tačiau netekusias galios pagal Komisijos 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. O3-680, galite atsisiųsti iš čia

 

Į viršų