Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2015 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3-698 suderino AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisykles (Taisyklės.pdf).   

Gamtinių dujų rinkos dalyviai kiekvieną balansavimo laikotarpį (parą) privalo subalansuoti į perdavimo sistemą patiekiamų ir iš perdavimo sistemos išimamų dujų kiekius. Sukėlus disbalansą, turi pirkti arba parduoti dujas perdavimo sistemos operatoriui priklausomai nuo to, ar buvo sukeltas dujų trūkumas ar perteklius perdavimo sistemoje balansavimo dujas rinkos dalyvis perka už ribinę pirkimo kainą ir parduoda už ribinę pardavimo kainą. Ribinė pirkimo kaina yra didesnė balansavimo dujų kaina per balansavimo laikotarpį tarp didžiausios dujų kainos, už kurią perdavimo sistemos operatorius per balansavimo laikotarpį nupirko ir (ar) pardavė dujas pagal dvišalę pirkimo-pardavimo sutartį ir (ar) biržoje ir vidutinės biržoje suprekiautų dujų kainos per balansavimo laikotarpį, kurią skelbia rinkos operatorius. Ribinė pardavimo kaina - mažesnė balansavimo dujų kaina per balansavimo laikotarpį tarp mažiausios dujų kainos, už kurią perdavimo sistemos operatorius per balansavimo laikotarpį nupirko ir (ar) pardavė dujas pagal dvišalę pirkimo-pardavimo sutartį ir (ar) biržoje ir vidutinės biržoje suprekiautų dujų kainos per balansavimo laikotarpį, kurią skelbia rinkos operatorius.
Už disbalanso kiekį didesnį nei nustatyta disbalanso tolerancijos riba yra apskaičiuojamas disbalanso užmokestis. Spalio-balandžio mėnesiais yra taikoma 5 proc. tolerancijos riba, gegužės-rugsėjo mėnesiais yra taikoma 15 proc. tolerancijos riba. Disbalanso užmokestis sudaro 10 proc. nuo balansavimo dujų ribinės pirkimo kainos, jei rinkos dalyvis sukėlė dujų trūkumą sistemoje, arba  10 proc. nuo ribinės pardavimo kainos, jei rinkos dalyvis sukėlė dujų perteklių sistemoje.
Tuo atveju, jeigu rinkos dalyviai sukelia disbalansą ir perdavimo sistemos operatoriui neužtenka turimų dujų išteklių užtikrinti tinkamą dujų perdavimo sistemos veikimą, perdavimo sistemos operatorius įsigyja / parduoda dujas gamtinių dujų biržoje ir / ar pagal dvišales sutartis. Perdavimo sistemos operatorius prekybą balansavimo dujomis gamtinių dujų biržoje vykdo pagal Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento nuostatas.

Vadovaujantis AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėmis, informacija apie sistemos naudotojų padėtį balansavimo atžvilgiu pateikiama individualiai kiekvienam Sistemos naudotojui sukurtoje balansavimo paskyroje.

Į viršų