Perdavimo sistemos naudotojų disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje ir disbalanso prognozė balansavimo laikotarpio pabaigoje.

Balansavimo laikotarpis

2019-03-19

*Disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje, kWh -32.932.779
Prognozuojama disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pabaigoje, kWh -31.567.359

*Duomenys preliminarūs

Į viršų