SIŪLOMOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ RŪŠYS

AB „Amber Grid“ yra perdavimo sistemos operatorius. Techninės priežiūros paslaugų bendrovė nesiūlo.

PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS EKSPLOATAVIMO PROCEDŪROS AVARIJOS ATVEJU

Avarijos perdavimo sistemoje atveju bendrovės padaliniai veikia pagal Ekstremalių situacijų valdymo planą (patvirtintas generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1-2), AB „Amber Grid“ padalinių sąveikos ir bendrų veiksmų plano avarijos perdavimo sistemoje metu schemą ir detalizuotą šios schemos aprašą (patvirtinti generalinio direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 1-56), Parengties ekstremaliai energetikos padėčiai planą (patvirtintas generalinio direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 1-58).

PLANINIAI ATJUNGIMAI

2017 m. planuojami dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstravimo, remonto darbų laikotarpiai, kurie gali turėti įtakos perdavimo paslaugų sutartyse numatytoms sistemos naudotojų teisėms (dokumentas.pdf)

PERDAVIMO PATIKIMUMO RODIKLIAI

Neplaninių ribojimų AB „Amber Grid“ eksploatuojamoje gamtinių dujų perdavimo sistemoje per pastaruosius 5 metus nebuvo.

Į viršų