Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

Vadovaudamasi nuo 2021 m. lapkričio 1 d. įsigaliojančia Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių nauja redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1-155 (toliau – Taisyklės), AB „Amber Grid“, kaip gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, skelbia AB „Amber Grid“ technikos direktoriaus 2021 m. spalio 29 d. potvarkiu Nr. 2-139 patvirtintą darbų degiųjų dujų aplinkoje, atliekamų AB „Amber Grid“ valdomos gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose, kategorijų sąrašą.
 
AB „Amber Grid“ atkreipia dėmesį, kad fiziniai ar juridiniai asmenys arba kitos organizacijos, juridinio asmens ar kitos organizacijos padaliniai, atliekantys gamtinių dujų perdavimo sistemos objektų ar įrenginių statybos, įrengimo, technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymų, paleidimo, derinimo ar kitus sutartyse numatytus darbus pagal su AB „Amber Grid“ sudarytas sutartis (toliau – Kitos įmonės), privalo vadovautis žemiau nurodytu darbų gamtinių dujų aplinkoje suskirstymu pagal kategorijas ir juos įforminti pildydami atitinkamą dokumentaciją.
 
AB „Amber Grid“ primena, kad darbus gamtinių dujų aplinkoje asmenys, turintys reikiamą kvalifikaciją, atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka ir gavę teisę dirbti tokius darbus. Šie asmenys atitinkamą galiojantį energetikos darbuotojo pažymėjimą privalo turėti darbo vietoje.
 
 
 
 
Į viršų