Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

Dujų kokybės parametrai – tankis, santykinis tankis, azotas, anglies dvideginis, viršutinis šilumingumas dalyvauja konvertuojant dujų skaitiklių išmatuotą dujų tūrį į normines sąlygas t.y. prie 0oC temperatūros ir 1,01325 bar absoliutinio slėgio. Matuojant ne didesnio kaip 6 bar perteklinio slėgio dujų tūrį šie parametrai yra įvedami į dujų tūrio korektorius ar srauto kompiuterius kaip fiksuotos reikšmės. Kad padidinti tūrio konvertavimo tikslumą šie parametrai turi būti nustatomi kuo tiksliau. Jų nustatymo metodika pateikta čia.

Į viršų