Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

Pasirinkite jums aktualius skaičiuoklės parametrus:Norminės sąlygos perdavimo sistemoje Norminės sąlygos skirstymo sistemoje
Gamtinių dujų tūris m3
Gamtinių dujų viršutinio šilumingumo reikšmė kWh/m3


Norminės sąlygos perdavimo sistemoje Norminės sąlygos skirstymo sistemoje
Šiluminė energija kWh
Gamtinių dujų viršutinio šilumingumo reikšmė kWh/m3

Tikslius šios dienos dujų kokybės parametrus rasite čia.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1-255 „Dėl gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“  nustatytos skirtingos norminės sąlygos gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemose.

  • Norminės sąlygos gamtinių dujų skirstymo sistemoje – sąlygos, kai gamtinių dujų slėgis 101,325 kPa, temperatūra 20 °C, dujų viršutinio šilumingumo matavimo temperatūra 20 °C, degimo temperatūra 25°C.
  • Norminės sąlygos gamtinių dujų perdavimo sistemoje – sąlygos, kai gamtinių dujų slėgis 101,325 kPa, temperatūra 0 °C, dujų viršutinio šilumingumo matavimo temperatūra 0 °C, degimo temperatūra 25°C.

Perskaičiavimas iš vienų norminių sąlygų į kitas normines sąlygas atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais.

Į viršų