Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

 

Investicijų projektas  „Dujų perdavimo sistemos nuotolinės technologinių procesų kontrolės ir dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo sistemos diegimas“ (Projekto kodas: 06.3.1-LVPA-V-104-02-0002)

Projekto tikslas

Projekto tikslas – sukurti pažangią dujų perdavimo sistemos nuotolinės technologinių procesų kontrolės sistemą, diegiant šiuolaikinę programinę, technologinę įrangą bei pažangiuosius infrastruktūros elementus.
Projektu siekiama gerinti dujų perdavimo paslaugos kokybę, užtikrinti patikimą, saugų, efektyvų dujų perdavimo sistemos eksploatavimą bei efektyvią dujų apskaitą.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. III ketv. – 2021 m. I ketv.

Projekto apimtis

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta ir įdiegta programinė įranga, skirta dujų perdavimo sistemos priklausinių technologinių procesų nuotolinei kontrolei bei dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimui, taip užtikrinant dujų perdavimo sistemos patikimumą bei valdymo lankstumą.
Dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo sistema leis automatizuoti sąskaitų už dujų perdavimo bei sistemos balansavimo paslaugas sistemos naudotojams išrašymą bei pateikimą.
Modernizuota telemetrijos informacinė sistema leis saugiai ir patikimai kontroliuoti dujų perdavimo sistemos objektų parametrus, operatyviai reaguoti į sutrikimus, lokalizuoti avarines situacijas, kontroliuoti eksploatuojančio personalo veiksmus. Įvykus magistralinio dujotiekio pažeidimui, patikimai veikiančios telemetrijos sistemos pagalba galima bus operatyviai lokalizuoti gamtinių dujų nutekėjimą.

Projekto finansavimas

Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę ,,Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.
Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 % ЕS finansinė parama, o numatomos bendros projekto investicijos siekia 2.145.450 EUR.

                                      

Į viršų