Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

 

Investicijų projektas „Dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimas“ (Projekto kodas: 06.3.1-LVPA-V-104-02-0005)

Projekto tikslas

Projekto tikslas - padidinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir efektyvumą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. IV ketv. – 2022 m. III ketv.

Projekto apimtis

Projekto įgyvendinimo metu dujų perdavimo sistemoje bus pakeisti 37 čiaupų mazgai ir 51-me čiaupe įrengtas nuotolinis valdymas. Įgyvendinus Projektą nuotoliniu būdu valdomų čiaupų dalis visoje perdavimo sistemoje sudarys daugiau nei 50%. Projektu siekiama mažinti magistralinio dujotiekio priežiūros ir avarijų metu prarandamų dujų kiekį bei optimizuoti dujų srautų valdymą.

Projekto finansavimas

Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę ,,Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 % ЕS finansinė parama, numatomos projekto investicijos -  9.060.000,00 EUR.

 

 

 

Į viršų