Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

 

Investicijų projektas „Grigiškių, Kėdainių ir Vievio dujų skirstymo stočių modernizavimas“ (Projekto kodas: 06.3.1-LVPA-V-104-02-0011)

 
Projekto tikslas
 
Projekto „Grigiškių, Kėdainių ir Vievio dujų skirstymo stočių modernizavimas“ tikslas – užtikrinti Grigiškių, Kėdainių ir Vievio dujų skirstymo stočių patikimą ir efektyvų veikimą, atnaujinant ir įdiegiant šiuolaikinius įrenginius ir pažangias technologijas. Modernizavus dujų skirstymo stotis būtų užtikrintas patikimas ir saugus dujų tiekimas prie minėtų stočių prijungtiems vartotojams.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. III ketv. – 2023 m. III ketv.
 
Projekto apimtis
 
Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuotos Grigiškių, Kėdainių ir Vievio dujų skirstymo stotys. 
 
Modernizuotuose dujų skirstymo stotyse bus sumontuota nauja, šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti technologinė įranga bei įdiegti pažangūs infrastruktūros elementai. Tai sudarys sąlygas lankstesniam dujų perdavimo sistemos (šiuo atveju dujų skirstymo stočių) valdymui – automatizuotos valdymo, duomenų surinkimo ir perdavimo bei signalizacijų sistemos.
 
Projekto finansavimas
 
Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę ,,Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.
 
Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 % ЕS finansinė parama, numatomos projekto investicijos -  6.082.000,00 EUR.
 
 
 
Į viršų