Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

 

Investicijų projektas „Jonavos ir Alytaus dujų skirstymo stočių modernizavimas“ (Projekto kodas: 06.3.1-LVPA-V-104-01-0007)

Projekto tikslas

Projekto tikslas – diegiant pažangius infrastruktūros elementus, modernizuoti Jonavos ir Alytaus dujų skirstymo stotis, siekiant padidinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą.

Projekto apimtis

Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuojamos Jonavos ir Alytaus dujų skirstymo stotys, įdiegiant pažangią automatizuoto valdymo, duomenų surinkimo, perdavimo technologinę įrangą, kuri užtikrins operatyvų ir lankstų dujų perdavimo sistemos valdymą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. I ketv. – 2019 m. I ketv.

Projekto finansavimas

Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę ,,Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 % ЕS finansinė parama, o numatomos bendros projekto investicijos siekia 3.965.364,02 EUR.

Projektas įgyvendintas.

                                                                                                     

Į viršų