Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

 

Investicijų projektas „Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimas“ (Projekto kodas: 06.3.1-LVPA-V-104-01-0006)

Projekto tikslas

Projekto tikslas – diegiant pažangius infrastruktūros elementus, modernizuoti dujų perdavimo sistemą, siekiant padidinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą.

Projekto apimtis

Projekto įgyvendinimo metu magistralinių dujotiekių atšakose į Girininkų, Jonavos, N. Akmenės ir Palangos dujų skirstymo stotis bei magistralinio dujotiekio Panevėžys-Šiauliai antrojoje gijoje bus įrengtos kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kameros bei įdiegtas operatyvus sistemos technologinis valdymas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. I ketv. – 2019 m. I ketv.

Projekto finansavimas

Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę ,,Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 % ЕS finansinė parama, o numatomos bendros projekto investicijos siekia 12.048.000,00 EUR.

Projektas įgyvendintas.

                                                                                                      

Į viršų