Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

 

Investicijų projektas „Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimas (antras etapas)“

(Projekto kodas: 06.3.1-LVPA-V-104-02-0004)

Projekto tikslas

Projekto tikslas - modernizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemą, pasitelkiant išmaniąsias technologijas, siekiant padidinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą, bei pagerinti gamtinių dujų perdavimo paslaugos kokybę.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. III ketv. – 2021 m. IV ketv.

Projekto apimtis

Kad būtų sumažinta magistralinio dujotiekio (toliau – MD) atšakų bei atkarpų avarijų ir dujų perdavimo nutraukimo tikimybė, užtikrintas patikimas dujų perdavimas vartotojams, projekto įgyvendinimo metu bus įrengtos kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kameros, MD vamzdynas bus pritaikytas vidinei diagnostikai bei įdiegtas sistemos operatyvus technologinis valdymas MD atšakose į Pajiešmenių, Biržų, Vandžiogalos ir Kėdainių dujų skirstymo stotis, MD atkarpose: MD Panevėžys-Šiauliai, MD Panevėžys-Šiauliai antrojoje gijoje, MD Šiauliai–Kuršėnai antrojoje gijoje, MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga jungtyje su MD Vilnius–Kaunas, MD Vilnius–Kaunas, MD Ivacevičiai–Vilnius–Ryga (atkarpoje nuo Panevėžio dujų kompresorių stoties iki Kiemėnų dujų apskaitos stoties).

Projekto finansavimas

Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę ,,Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 % ЕS finansinė parama, numatomos projekto investicijos -  13.153.145,16 EUR.

 

 

 

Į viršų