Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

 

Investicijų projektas „Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas atskirų atkarpų rekonstrukcija“ (Projekto kodas: 06.3.1-LVPA-V-104-02-0006)

Įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. II ketv. – 2023 II ketv.

Projekto tikslas 
 
Įgyvendinus projektą bus modernizuota gamtinių dujų perdavimo sistema, jungianti du didžiausius Lietuvos miestus - sostinę Vilnių ir Kauną. Dujotiekio rekonstrukcijos metu bus  pritaikytos išmaniosios technologijos t.y. įdiegti pažangūs infrastruktūros elementai (korozijos greičio davikliai), skirti magistralinio dujotiekio būklės stebėjimui. Projekto metu bus rekonstruota (perklota) 16,89 km magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas atkarpa, kurioje, atlikus vidaus diagnostiką, buvo identifikuota nemažai defektų. Dujotiekio rekonstrukcija padės užtikrinti nenutrūkstamą, patikimą ir saugų dujų perdavimą Kauno bei Kaišiadorių rajonų savivaldybių gyventojams.
 
Projekto finansavimas
 
Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.
 
Projekto įgyvendinimui skirta 50 % ЕS finansinė parama, numatomos projekto investicijos - 15 642 000 EUR.
 

 

Į viršų