Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

 

Investicijų projektas „Magistralinių dujotiekių katodinės saugos priežiūros automatizavimas įdiegiant nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemą“ (Projekto kodas: 06.3.1-LVPA-V-104-01-0001)

Projekto tikslas

Projekto tikslas – užtikrinti nenutrūkstamą gamtinių dujų perdavimą, diegiant pažangią elektrocheminės apsaugos nuo korozijos sistemą.

Projekto apimtis

Projekto įgyvendinimo metu bus automatizuotas magistralinių dujotiekių katodinės saugos įrenginių valdymas, panaudojant pažangius infrastruktūros elementus.
Numatoma instaliuoti katodinės srovės keitiklius su nuotoliniu valdymu ir poliarizacinio potencialo matavimu bei nuotolinius poliarizacinio potencialo matavimų daviklius labiausiai nuo katodinės saugos stočių nutolusiuose ir korozijai rizikingose aplinkose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. I ketv. – 2018 m. IV ketv.

Projekto finansavimas

Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę ,,Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 % ЕS finansinė parama, o numatomos bendros projekto investicijos siekia 1.262.700,00 EUR.

Projektas įgyvendintas. 

 

                                                                                                   

Į viršų