Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

Investicijų projektas „Panevėžio dujų kompresorių stoties dujų valymo įrenginių modernizavimas“ (Projekto kodas - 06.3.1-LVPA-V-104-02-0007)

Įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. kovas – 2022 m. sausis
 
Projekto tikslas
 
Projekto metu bus pakeisti trys gamtinių dujų filtrai Panevėžio dujų kompresorių stotyje, kurie yra neefektyvūs, o jų techninė priežiūra sudėtinga ir pavojinga darbų saugos požiūriu. Pakeitus dujų valymo filtrus, bus pasiektas aukštesnis dujų perdavimo sistemos lygis, t.y. automatizuotas filtrų valdymas, leisiantis užtikrinti nenutrūkstamą, patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą sistemos naudotojams. 
 
Projekto finansavimas  
 
Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.
 
Projekto įgyvendinimui skirta 50 % ЕS finansinė parama, numatomos projekto investicijos -  910 600 EUR.
 
 
Į viršų