Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

 

Investicijų projektas „Panevėžio dujų kompresorių stoties modernizavimas“ (Projekto kodas: 06.3.1-LVPA-V-104-01-0008)

Projekto tikslas

Projekto tikslas – diegiant pažangius infrastruktūros elementus, modernizuoti Panevėžio dujų kompresorių stotį, siekiant padidinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą.

Projekto apimtis

Projekto įgyvendinimo metu bus atliekamas Panevėžio dujų kompresorių stoties technologinės įrangos kompleksinis modernizavimas: dujų kompresorių stoties valdymo automatizavimas, taršos mažinimo įrangos diegimas, kuro įleidimo sistemos elektroninio valdymo diegimas, oro padavimo sistemos modernizavimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. I ketv. – 2019 m. II ketv.

Projekto finansavimas

Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę ,,Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 % ЕS finansinė parama, o numatomos bendros projekto investicijos siekia 5.572.262,42 EUR.

Projektas įgyvendintas.

                                                                                                         

Į viršų