Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

 

Investicijų projektas „Programinės ir techninės įrangos dujų nuotėkio nustatymui ir lokalizavimui diegimas“ (Projekto kodas: 06.3.1-LVPA-V-104-01-0005)

Projekto tikslas

Projekto tikslas – modernizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemą, sukuriant ir įdiegiant dujų nuotėkio ir vietos nustatymo programinę įrangą.

Projekto apimtis

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta dujų nuotėkio nustatymo ir lokalizacijos sistema bei įsigyta reikalinga techninė įranga, kurios pagalba bus galima operatyviau nustatyti dujų nuotėkių atvejus bei tiksliau nustatyti dujų nuotėkio vietą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. I ketv. – 2018 m. IV ketv.

Projekto finansavimas

Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę ,,Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 % ЕS finansinė parama, o numatomos bendros projekto investicijos siekia 877.432,32 EUR.

Projektas įgyvendintas.

                                                                                                       

Į viršų