Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

 

Investicijų projektas „Slėgio ribojimo mazgų įrengimas dujotiekių atšakose“ (Projekto kodas: 06.3.1-LVPA-V-104-02-0012)

Projekto tikslas
 
Projekto „Slėgio ribojimo mazgų įrengimas dujotiekių atšakose“ tikslas – modernizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemą, pasitelkiant išmaniąsias technologijas, siekiant padidinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą Vilkaviškio rajono bei Marijampolės savivaldybių gyventojams. 
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. IV ketv. – 2023 m. III ketv.
 
Projekto apimtis
 
Projekto metu numatoma magistralinio dujotiekio atšakos į Marijampolės DSS pradžioje įrengti dujų slėgio ribojimo mazgą bei pažangius infrastruktūros elementus – nuotolinio valdymo sistemą, kuri stebės ir valdys dujų slėgio ribojimo mazgo sistemą.
 
Projekto finansavimas
 
Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę ,,Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.
 
Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 % ЕS finansinė parama, numatomos projekto investicijos (tinkamos finansuoti ES fondo lėšomis) 769.500,00 EUR.
 
 
 
Į viršų