Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

 

Investicijų projektas „Telšių dujų skirstymo stoties ir Šiaulių dujų skirstymo stoties modernizavimas" (Projekto kodas: 06.3.1-LVPA-V-104-02-0008)

Įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. II ketv. – 2023 III ketv.

Projekto tikslas
 
Projekto metu bus modernizuota gamtinių dujų perdavimo sistema, pasitelkiant išmaniąsias technologijas, siekiant padidinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą. Šiaulių ir Telšių dujų skirstymo stotyse bus sumontuota nauja, šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti technologinė įranga, įdiegti pažangūs infrastruktūros elementai. Tai sudarys sąlygas lankstesniam dujų perdavimo sistemos valdymui, duomenų surinkimui bei jų perdavimui.
 
Projekto finansavimas
 
Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.
 
Projekto įgyvendinimui skirta 50 % ЕS finansinė parama, numatomos projekto investicijos - 4 055 000 EUR.
 

 

Į viršų