Perdavimo sistema

Investicijų projektas „Telšių dujų skirstymo stoties, Šiaulių dujų skirstymo stoties ir Mažeikių dujų apskaitos stoties modernizavimas" (Projekto kodas: 06.3.1-LVPA-V-104-02-0008)

Įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. II ketv. – 2023 III ketv.

Projekto tikslas
 
Projekto metu bus modernizuota gamtinių dujų perdavimo sistema, pasitelkiant išmaniąsias technologijas, siekiant padidinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą. Šiaulių ir Telšių dujų skirstymo stotyse bei Mažeikių dujų apskaitos stotyje bus sumontuota nauja, šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti technologinė įranga, įdiegti pažangūs infrastruktūros elementai. Tai sudarys sąlygas lankstesniam dujų perdavimo sistemos valdymui, duomenų surinkimui bei jų perdavimui.
 
Projekto finansavimas
 
Projekto įgyvendinimui skirta 50 % ЕS finansinė parama, numatomos projekto investicijos - 4 055 000 EUR.
 

Į viršų