Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

 
„Amber Grid“ kas dvejus metus rengia dešimties metų Lietuvos dujų perdavimo tinklo plėtros planą. 2022 metų rugsėjo 6 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pritarė „Amber Grid“ parengto Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2022–2031 m.) tinklo plėtros plano paskelbimui.
 
Dešimtmečiame plane numatytos dujų perdavimo sistemos plėtros investicijos, kuriomis siekiama Europos Sąjungos ir Lietuvos strateginių dujų sektoriaus tikslų – užtikrinti dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, skatinti konkurencingumą, plėtoti bendrą Baltijos šalių regioninę dujų rinką.
 
Taip pat tinklo plėtros plane numatytos pagrindinės perdavimo sistemos vystymo kryptys, tarp jų – ypatingas dėmesys inovacijoms, žaliosios energetikos plėtrai (biodujų gamintojų prijungimas, esamos sistemos pritaikymas žaliojo vandenilio tiekimui).
 
2022–2031 m. tinklo plėtros plane numatyta įgyvendinti šiuos strateginius dujų infrastruktūros projektus:
 
kartu su Latvijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi planuojama įgyvendinti dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimo projektą. Projekto tikslas - užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, efektyvesnį infrastruktūros panaudojimą bei geresnę Baltijos šalių dujų rinkų integraciją ir bendros rinkos funkcionavimą. Projektą užbaigti planuojama 2023 m. antroje pusėje.
 
2023–2025 m. numatoma įgyvendinti bandomąjį pilotinį projektą, kuriuo bus siekiama nustatyti, kaip esamą dujų sistemą pritaikyti žaliojo vandenilio transportavimui. Nuo 2026 m. numatoma palaipsniui pritaikyti dujų perdavimo sistemos infrastruktūrą vandenilio ir metano mišinio transportavimui. Sėkmingai įgyvendinus šią priemonę, 2030 m. bus sudarytos galimybės į esamą dujų transportavimo sistemą įleisti iki 10 proc. žaliojo vandenilio dujų, pakeičiant jomis gamtines dujas.
 
Šalia strateginių infrastruktūros projektų, plėtros plane numatytos ir perdavimo sistemos plėtros, atstatymo bei modernizavimo investicijos, leisiančios padidinti gamtinių dujų tiekimo saugumą, patikimumą, esamų perdavimo sistemos pajėgumų pakankamumą. Dalis šių investicijų finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
 
Kviečiame peržiūrėti „Amber Grid" 10 metų dujų perdavimo tinklo plėtros planą.
 
 
 

Dokumentai

Į viršų