Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 715/2009 12 straipsniu, dujų perdavimo sistemos operatoriai (PSO) kas dvejus metus privalo skelbti Dujų regioninį investicijų planą 10-čiai metų. Įgyvendindami šį Reglamento reikalavimą, Baltijos energijos rinkos jungčių plano (angl. BEMIP) apimamo regiono PSO parengė trečiąjį Dujų regioninį investicijų planą 2017-2026 metams.

Dujų regioniniame investicijų plane aprašoma regioninės dujų rinkos plėtra ir apžvelgiami pasiketimai, įvykę nuo antrojo dujų regioninio plano paskelbimo 2014. Jame taip pat analizuojami svarbūs dujų infrastruktūros projektai, kurie bus įgyvendinami regione bei jų poveikis regiono dujų rinkos plėtrai.

BEMIP regiono Dujų regioninį investicijų planą rengė šie PSO: „Gasum Ltd“ (Suomija), AB „Amber Grid“ (Lietuva), „Energinet DK“ (Danija), „Elering“ AS (Estija), AS „Conexus Baltic Grid“ (Latvija), GAZ-SYSTEM S.A. (Lenkija) ir „Swedegas“ AB (Švedija).

 

Į viršų