Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

Gamtinių dujų perdavimo sistemą sudaro magistraliniai dujotiekiai, dujų kompresorių stotys, dujų apskaitos ir skirstymo stotys, dujotiekių apsaugos nuo korozijos įrenginiai, duomenų perdavimo ir ryšio sistemos. Šiuo metu Lietuvos dujų perdavimo sistema yra sujungta su Baltarusijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities gamtinių dujų perdavimo sistemomis ir Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalu (toliau – SGD terminalas). Gamtinės dujos į Lietuvą šiuo metu tiekiamos per Klaipėdos SGD terminalą ir iš Rusijos – tranzitu per Baltarusiją, o tam tikrais atvejais ir per Latviją.

AB „Amber Grid“, kaip perdavimo sistemos operatorius, yra atsakingas už Lietuvos perdavimo sistemos saugią ir patikimą veiklą bei plėtrą. Šiuo metu įgyvendinamas regioninės reikšmės dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projektas, kuris yra svarbus Europos Sąjungos dujų sektoriaus vystymo tikslams pasiekti. Šis projektas yra įtraukti į Europos Bendrijos bendro intereso projektų sąrašą. Šiuo metu vyksta parengiamieji projekto įgyvendinimo darbai. 

AB „Amber Grid“ kartu su Lenkijos perdavimo sistemos operatoriumi „GAZ-SYSTEM“ S.A. atlieka dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto įgyvendinimo darbus. Būsima jungtimi siekiama integruoti izoliuotas Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir maršrutus. Daugiau informacijos apie projektą pateikiama čia.

Įgyvendindama investicinius projektus ir dirbdama griežtai reguliuojamoje aplinkoje, AB „Amber Grid“ racionaliai ir efektyviai naudoja turimus išteklius ir ES paramą, sudarydama palankias sąlygas šalies ūkiui veikti ir vartotojų gerovei kelti.

Projektai įgyvendinami atsižvelgiant į efektyvų sistemos veikimą, vartotojų poreikius, AB „Amber Grid“ aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos politiką bei Lietuvos Respublikos ir ES teisinį perdavimo sistemos operatoriaus bei dujų sektoriaus veiklos reglamentavimą.

 

Į viršų