Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

DUJOTIEKIO KLAIPĖDA–KIEMĖNAI PAJĖGUMŲ PADIDINIMAS (MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO KLAIPĖDA–KURŠĖNAI STATYBA)

Projekto tikslai:

 • diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius Baltijos šalių regione,
 • sudaryti sąlygas pilnai išnaudoti SGD terminalo Klaipėdoje pajėgumus,
 • užtikrinti gamtinių dujų sistemos darbo saugumą ir patikimumą.

Projekto vykdytojai:

 • AB „Amber Grid“.

Projekto įgyvendinimo etapai:

 1. Galimybių studija, verslo planas, kaštų-naudos analizė (2013 m.),
 2. Projektas įtrauktas į Europos Sąjungos bendrojo intereso projektų sąrašą (2013 m.),
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu Projektas pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu (2013 m.),
 4. Poveikio aplinkai vertinimas ir teritorijų planavimas (2013-2014 m.),
 5. Projektavimas ir statyba (2014-2015 m.). Dujotiekio statyba baigta 2015 m. spalio 2 d.

Informacija apie projektą:

 • Magistralinio dujotiekio techniniai parametrai: ilgis: ~110 km, skersmuo: Ø800 mm.
 • Maksimalus darbinis slėgis: 5,4 MPa.
 • Investicijos: 57,9 mln. eurų.

Projektas yra įtrauktas į:

 • Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSO-G) dešimties metų plėtros planą 2013-2022 m.
 • Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2013-2022 m.) tinklo plėtros planą.
 • Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtintą Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą.
 • Baltijos (BEMIP) regiono perdavimo sistemos operatorių Dujų regioninį investicijų planą 2014-2023 m.

Magistralinio dujotiekio maršrutas:

Europos Sąjungos parama:

2015 m. balandžio 24 d. AB „Amber Grid“ ir Europos Sąjungos (ES) Inovacijų ir tinklų vykdomoji agentūra (INEA) pasirašė sutartį dėl ES finansinės paramos magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybai. Pagal šią sutartį projektui bus skirta 27,6 mln. eurų ES parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (Connecting Europe Facility, CEF).

 

 

 

 

 

Į viršų