Perdavimo sistema

Išsamią informaciją apie DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LENKIJOS IR LIETUVOS (GIPL) projektą galite rasti čia.  

DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LATVIJOS IR LIETUVOS PAJĖGUMŲ PADIDINIMAS (ELLI)

Tikslai:

 • užtikrinti pakankamus pajėgumus tarp Baltijos ir kitų Europos šalių;
 • pasinaudoti alternatyviais dujų tiekimo šaltiniais ir transportavimo keliais regiono šalims;
 • padidinti dujų tiekimo saugumą regione ir sumažinti priklausomybę nuo vienintelio dujų tiekėjo;
 • prisidėti prie vidaus energetinės rinkos kūrimo; padidinti rinkos integraciją ir konkurenciją;
 • sustiprinti ES šalių energetinį solidarumą.


Taip pat bus sudarytos geresnės sąlygos naudotis Latvijos Inčukalnio požemine dujų saugykla. Integravus Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką, ši jungtis taps svarbia maršruto, jungiančio Europos ir Rytų Baltijos regiono rinkas, dalimi.

Vykdytojai:

 • AS „Conexus Baltic Grid“;
 • AB „Amber Grid“.  

Įgyvendinimas:

 • 2018 m. parengta dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimo projekto galimybių studija ir kaštų-naudos analizė;
 • Rinkos analizė ir dujų srautų modeliavimas parodė, kad regiono dujų rinkos poreikio ir dujų tiekimo saugumo užtikrinimui, po to, kai bus sukurta kita regioninė infrastruktūra, t. y. nutiestos dujotiekių jungtys tarp Suomijos ir Estijos (Balticconnector) ir tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL), bus reikalingi didesni pajėgumai.  Planuojama, kad Lietuvos teritorijoje bus padidinti Kiemėnų dujų apskaitos stoties pajėgumai ir pertvarkytas dujotiekis prie Panevėžio kompresorių stoties, o Latvijoje – modernizuoti magistraliniai dujotiekiai, kad būtų galima padidinti slėgį iki 50 bar (dabar 40 bar). Investicijos užtikrins didesnius pajėgumus – iki 130,47 GWh/ parą Latvijos kryptimi ir iki 119,5 GWh/ parą Lietuvos kryptimi;
 • 2019 m. gegužės 30 d. Lietuvos ir Latvijos nacionalinės reguliavimo institucijos priėmė sprendimą dėl tarpvalstybinių sąnaudų paskirstymo tarp Lietuvos ir Latvijos;
 • Planuojamos investicijos – 10,3 mln. eurų, iš kurių Lietuvos teritorijoje – 4,7 mln. Eurų;
 • Projekto pabaiga – 2023 m.

ES parama

2018 m. gegužės 25 d. „Amber Grid“ ir „Conexus Baltic Grid“ pasirašė trišalę ES finansinės paramos sutartį su Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) finansuoti dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimo galimybių studiją pagal ES infrastruktūros tinklų priemonę (CEF). Studijai parengti skirta iki 175 tūkstančių eurų ES paramos.  

2019 m. birželio 7 d. Amber Grid ir Conexus Baltic Grid pateikė INEA paraišką finansinei paramai gauti pagal CEF projekto statybos darbams finansuoti.

Projektas yra įtrauktas į:

 • ES Bendro intereso projektų trečiąjį sąrašą, paskelbtą 2017 m. lapkričio mėn.;
 • Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSOG) dešimties metų plėtros planą, paskelbtą 2017 m.; Baltijos (BEMIP) regiono perdavimo sistemos operatorių Dujų regioninį investicijų planą 2017–2026 m.;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą.      


    
Į viršų