Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

„Amber Grid“ kas dvejus metus rengia dešimties metų Lietuvos dujų perdavimo tinklo plėtros planą.

2020 m. spalio 1 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pritarė „Amber Grid“ parengtam Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2020–2029 m.) tinklo plėtros planui.  
 
Dešimtmečiame plane numatytos dujų perdavimo sistemos plėtros investicijos, kuriomis siekiama Europos Sąjungos ir Lietuvos strateginių dujų sektoriaus tikslų – užtikrinti dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, skatinti konkurencingumą, integruoti Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą Europos dujų rinką, bei plėtoti bendrą Baltijos šalių regioninę dujų rinką.
Taip pat tinklo plėtros plane numatytos pagrindinės perdavimo sistemos vystymo kryptys, tarp jų – dėmesys inovacijoms, tinklo skaitmenizacijai ir žaliosios energetikos plėtrai.
 
2020–2029 m. tinklo plėtros plane numatyta įgyvendinti šiuos strateginius dujų infrastruktūros projektus:
 
iki 2021 metų pabaigos kartu su Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi numatoma pastatyti dujotiekių jungtį tarp Lenkijos ir Lietuvos. Šio projekto tikslas – integruoti Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą Europos dujų rinką, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti dujų tiekimo saugumą
 
kartu su Latvijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi planuojama įgyvendinti dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimo projektą. Projekto tikslas - užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, efektyvesnį infrastruktūros panaudojimą bei geresnę Baltijos šalių dujų rinkų integraciją ir bendros rinkos funkcionavimą. Projektą užbaigti planuojama 2023 m. pabaigoje.
 
Šalia strateginių infrastruktūros projektų, plėtros plane numatytos ir perdavimo sistemos plėtros, atnaujinimo bei modernizavimo investicijos, leisiančios padidinti gamtinių dujų tiekimo saugumą, patikimumą, esamų perdavimo sistemos pajėgumų pakankamumą ir sistemos elementų skaitmenizavimą. Reikšminga šių investicijų dalis finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
 
Kviečiame peržiūrėti „Amber Grid" 10 metų dujų perdavimo tinklo plėtros planą.
 
 
 
Į viršų