Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

Gamtinių dujų perdavimo sistemą sudaro magistraliniai dujotiekiai, dujų kompresorių stotys, dujų apskaitos ir skirstymo stotys, dujotiekių apsaugos nuo korozijos įrenginiai, duomenų perdavimo ir ryšio sistemos. Šiuo metu Lietuvos dujų perdavimo sistema yra sujungta su Latvijos, Lenkijos, Rusijos Kaliningrado srities, Baltarusijos gamtinių dujų perdavimo sistemomis ir Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalu. Gamtinės dujos į Lietuvą šiuo metu tiekiamos per Klaipėdos SGD terminalą, iš Latvijos ir Lenkijos. 

Perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ yra atsakingas už saugią ir patikimą Lietuvos perdavimo sistemos veiklą bei plėtrą. 2021 m. pabaigoje buvo įgyvendintas regioninės reikšmės dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projektas, kuris yra svarbus Europos Sąjungos dujų sektoriaus vystymo tikslams pasiekti. Daugiau informacijos apie projektą pateikiama čia.

Įgyvendindama investicinius projektus ir dirbdama griežtai reguliuojamoje aplinkoje, „Amber Grid“ racionaliai ir efektyviai naudoja turimus išteklius ir ES paramą, sudarydama palankias sąlygas šalies ūkiui veikti ir vartotojų gerovei kelti.

Projektai įgyvendinami atsižvelgiant į efektyvų sistemos veikimą, vartotojų poreikius, „Amber Grid“ aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos politiką bei Lietuvos Respublikos ir ES teisinį perdavimo sistemos operatoriaus bei dujų sektoriaus veiklos reglamentavimą.

 

Į viršų