Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Paslaugos

Prijungimas prie perdavimo sistemos

Naujų gamtinių dujų sistemų objektų prijungimas prie veikiančios perdavimo sistemos yra perdavimo sistemos operatoriaus teikiama paslauga naujos dujų sistemos savininkui (vartotojui arba dujų sistemos operatoriui). Prijungimo paslauga teikiama sudarius prijungimo paslaugos sutartį.

Naujos gamtinių dujų sistemos prie veikiančios perdavimo sistemos prijungiamos pateikus prašymą AB „Amber Grid“ (Prašymas prijungti naują gamtinių dujų sistemą).

Pagrindiniai teisės aktai, kuriais vadovaujantis atliekamas naujų dujų sistemų prijungimas prie AB „Amber Grid“ dujų sistemos:

Į viršų