Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

DUJOTIEKIŲ JUNGTIS TARP LENKIJOS IR LIETUVOS (GIPL)


Tai gamtinių dujų infrastruktūra, sujungsianti Lenkijos bei Lietuvos, o tuo pačiu ir Baltijos šalių bei Suomijos gamtinių dujų perdavimo sistemas su Europos Sąjungos (ES) sistema. Gamtinės dujos jungtimi galės tekėti abiem kryptimis. GIPL dujotiekis drieksis nuo Jauniūnų dujų kompresorių stoties (DKS) Širvintų rajone iki Holovčycių DKS Lenkijos pusėje. Planuojama, kad jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos bus nutiesta iki 2021 m. pabaigos. Europos Komisija GIPL projektą pripažino bendrojo ES intereso projektu (PCI).

Skaityti daugiau

Investicijos

Preliminari GIPL projekto vertė – 500 milijonų eurų. Investicijos į infrastruktūrą Lietuvos teritorijoje sudarys iki 136 milijonų eurų. Verslo aplinkos analizei ir galimybių studijai parengti bei GIPL projekto poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai parengti buvo gauta ES finansinė parama pagal Europos Komisijos transeuropinių energetikos tinklų (TEN-E) programą, kuri sudarė 50% nuo tinkamų finansuoti išlaidų. Europos Komisijos 2014 m. sprendimu GIPL projekto parengiamiesiems darbams skirta iki 10,6 milijonų eurų ir iki 295,4 milijonų eurų statybos darbams atlikti pagal Europos tinklų infrastruktūros priemonę (CEF). Be ES finansinės paramos, GIPL projekto statybos darbus finansuos Lietuva, Latvija ir Estija pagal tarpvalstybinį sąnaudų paskirstymo sprendimą, padengdamos dalį GIPL infrastruktūros kaštų Lenkijos teritorijoje – iš viso 54,9 milijonus eurų. Likusi projekto dalis finansuojama projekto vykdytojų lėšomis.

Projekto nauda

Integruos Baltijos šalių ir Suomijos dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką

Sukurs prieigą prie alternatyvių dujų tiekimo šaltinių, kelių bei padidins dujų rinkos konkurencingumą

Padidins dujų tiekimo saugumą ir patikimumą – sukuriant tiek papildomus dujų perdavimo pajėgumus, tiek galimybes taikyti ES šalių solidarumo mechanizmus ekstremalios situacijos atveju

Sudarys sąlygas lanksčiau ir efektyviau panaudoti Lenkijos bei Lietuvos SGD terminalus ir perdavimo tinklus

Padidins dujų prekybos likvidumą Baltijos šalių ir Lenkijos prekybos zonose, sustiprins jų regioninį vaidmenį

Naujienos

 

 

Oficialiai atidarytas GIPL dujotiekis, padidinsiantis Baltijos regiono ir Lenkijos energetinį saugumą


Gegužę pradėjęs veikti Lietuvos-Lenkijos dujotiekis GIPL nutraukė Baltijos valstybių ir Suomijos energetinę izoliaciją, integruodamas šalis į vieningą Europos Sąjungos dujų tinklą. Nauja dujų importo bei eksporto magistralė oficialiai atidaryta gegužės 5 d. – tai istorinis įvykis regionui, ilgą laiką buvusiam energetine sala, stipriai priklausoma nuo rusiškų dujų importo. Ilgai lauktas GIPL dujotiekis sustiprina regiono energetinę nepriklausomybę bei leidžia panaudoti visą Klaipėdos SGD terminalo potencialą.

Gegužę pradėjęs veikti Lietuvos-Lenkijos dujotiekis GIPL nutraukė Baltijos valstybių ir Suomijos energetinę izoliaciją, integruodamas šalis į vieningą Europos Sąjungos dujų tinklą. Nauja dujų importo bei eksporto magistralė oficialiai atidaryta gegužės 5 d. – tai istorinis įvykis regionui, ilgą laiką buvusiam energetine sala, stipriai priklausoma nuo rusiškų dujų importo. Ilgai lauktas GIPL dujotiekis sustiprina regiono energetinę nepriklausomybę bei leidžia panaudoti visą Klaipėdos SGD terminalo potencialą.
 
 
Oficialus GIPL dujų jungties atidarymas vyko Jauniūnų dujų kompresorių stotyje – viename pagrindinių Lietuvos dujotiekių sistemos mazgų, kur ir prasideda GIPL dujotiekio gija, vedanti į Lenkiją. Ceremonijoje dalyvavo Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos valstybių prezidentai, Europos Sąjungos energetikos komisarė, Baltijos šalių ir Lenkijos ministrai, atsakingi už energetiką. 
 
508 km ilgio GIPL dujotiekis faktiškai išplėtė Europos dujų rinką, integruojant į ją Baltijos šalis ir Suomiją. Pasikeitus geopolitinei situacijai dėl Rusijos sukelto karo Ukrainoje, GIPL dujotiekis kartu su Klaipėdos SGD terminalu tapo energetinį saugumą užtikrinančia infrastruktūra ne vien Lietuvai, bet ir Lenkijai bei visam Baltijos regionui.
 
„GIPL veiklos pradžia – istorinis įvykis ne tik Lietuvos bei Lenkijos, bet ir viso regiono energetikos sektoriuje. Lietuvos ir Lenkijos dujotiekių jungtis užtikrins dujų tiekimo saugumą Baltijos šalyse ir sustiprins mūsų energetinę nepriklausomybę – tai kritiškai svarbu šiuo metu vykstančių geopolitinių įvykių fone“, - teigia energetikos ministras Dainius Kreivys.
 
„Šiomis dienomis, anksčiau nei buvo numatyta, pradedame dujų perdavimą Lenkijos-Lietuvos dujotiekiu. Lenkijai tai suteikia priėjimą prie Klaipėdos SGD terminalo ir leidžia sustiprinti dujų tiekimo saugumą Lenkijos vartotojams. Dujų rinkos izoliacijos era Lietuvai, Latvijai ir Estijai pasibaigė – jų dujų perdavimo sistemos per Lenkiją sujungtos su plačia Europos rinka, užtikrinančia galimybę įsigyti energijos resursus konkurencingomis rinkos kainomis. Veikdami drauge, taip pat stipriname mūsų šalių atsparumą dujų krizei, kurią dabar patiriame. Rusijos agresijos sukurtoje situacijoje prie mūsų sienų, GIPL, kartu su kitais „Gaz-System“ įgyvendinamais projektais – „Baltic Pipe“, taip pat dujotiekių jungtimi su Slovakija bei Świnoujście SGD terminalo plėtra – Europai padeda įveikti priklausomybę nuo nepatikimo ir agresyvaus Rytų tiekėjo“, – teigia Lenkijos Vyriausybės strateginės energetinės infrastruktūros įgaliotinis Piotr Naimski.
 
GIPL jungties statyba yra didžiausia investicija į Lietuvos dujų perdavimo sistemos plėtrą  nuo nepriklausomybės atkūrimo. GIPL projektą įgyvendino Lietuvos ir Lenkijos dujų sistemos operatoriai „Amber Grid“ ir „Gaz-System“. Bendra projekto vertė siekia apie 500 mln. eurų, apie 60 proc. lėšų šio projekto įgyvendinimui skyrė Europos Komisija. Prie projekto finansavimo prisideda ir Latvijos bei Estijos dujų perdavimo sistemos operatoriai. 
 
 
„Lietuvos ir Lenkijos dujų jungtis GIPL buvo trūkstama Lietuvos energetikos sistemos dalis, svarbi ne tik užtikrinant energetinį saugumą, bet ir energijos išteklių įperkamumą vartotojams. Baltijos šalys ir Suomija pagaliau turi platų dujų tiekėjų pasirinkimą atviroje žemyninės Europos rinkoje, o Lenkija – naują alternatyvų dujų tiekimo šaltinį. GIPL, kartu su Klaipėdos SGD terminalu bei ELLI projektu, kuris leis padvigubinti dujų perdavimo pralaidumą tarp Lietuvos ir Latvijos, užtikrins regiono dujų rinkos šuolį į visiškai kitą konkurencingumo lygį“, – kalba Nemunas Biknius, „Amber Grid“ generalinis direktorius.
 
N. Biknius pabrėžia, kad sukurta infrastruktūra leidžia sparčiai judėti žaliosios energetikos transformacijos kryptimi, palaipsniui keičiant gamtines dujas žaliosiomis – gaminamomis iš atsinaujinančių energijos išteklių. Ilgalaikėje perspektyvoje Europos šalims tai leis dar labiau padidinti energetinę nepriklausomybę nuo išorinių energijos resursų.
 
„Pradedanti veikti dujų jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos yra pirmasis iš šiemet atidaromų naujų „Gaz-System“ dujotiekių. Rusijos invazija į Ukrainą ir faktas, kad Rusija sustabdė dujų tiekimą Lenkijai, dar kartą patvirtina, kad daugiau nei prieš šešerius metus „Gaz-System“ priimtas sprendimas plėsti dujų perdavimo infrastruktūrą, buvo pagrįstas ir būtinas. Tokių projektų kaip GIPL dėka mūsų nacionalinė dujų sistema tampa atsparesnė dujų tiekimo sutrikimams, o  Lietuvai, Latvijai, Estijai ir Suomijai atsiveria naujas koridorius į Europos rinką“, – sako Tomasz Stępień, Lenkijos dujų sistemos operatoriaus „Gaz-System“ prezidentas.
 
 
Per artimiausius penkis mėnesius GIPL pajėgumai transportuojant dujas iš Lietuvos į Lenkiją per Klaipėdos suskystintų dujų terminalo sieks  217 000 m3/h arba 2,4 GWh/h. Tai atitinka 1,9 mlrd. kub. m/metus arba 21 TWh/metus. Pajėgumai transportuojant dujas iš Lenkijos į Lietuvą bus 230 000 m3/h arba 2,6 GWh/h. Tai atitinka 2 mlrd. kub. m/metus arba apie 22 TWh/metus.
 
GIPL atidarymo ceremonijos video.
 

Suskleisti

Pradėjo veikti dujotiekių jungtis tarp Lietuvos ir Lenkijos GIPL


2022 m. gegužės 1 dieną, kaip ir buvo numatyta, pradėjo veikti Lietuvą ir Lenkiją jungiantis dujotiekis GIPL. Šiandien naująja dujų jungtimi perduoti pirmieji fiziniai ir komerciniai dujų srautai.

 
2022 m. gegužės 1 dieną, kaip ir buvo numatyta, pradėjo veikti Lietuvą ir Lenkiją jungiantis dujotiekis GIPL. Šiandien naująja dujų jungtimi perduoti pirmieji fiziniai ir komerciniai dujų srautai. 508 km ilgio GIPL dujotiekiu sujungus Lietuvą ir Lenkiją, faktiškai išplečiama Europos dujų rinka, integruojant Baltijos šalis ir Suomiją. Šis žingsnis dar labiau sustiprina regiono energetinę nepriklausomybę bei padidina Klaipėdos SGD terminalo panaudojimo galimybes. 
 
Susidomėjimą GIPL panaudojimu nuo pat pradžių rodo balandžio antroje pusėje įvykusių mėnesinių dujų perdavimo GIPL jungtimi pajėgumų pardavimo aukcionų rezultatai. Pirmojo aukciono, vykusio balandžio 19 d. metu buvo parduoti nedideli pajėgumai Lietuvos kryptimi, o antrojo aukciono, vykusio balandžio 27 d. metu buvo parduoti trečdalio GIPL techninių pajėgumų apimties pajėgumai Lenkijos kryptimi. Aukcionai vyko GSA pajėgumų užsakymo platformoje, kuri dujų rinkos dalyviams suteikia galimybę rezervuoti bendrai dujų perdavimo pajėgumus Lietuvos ir Lenkijos sistemose Santakos dujų įleidimo ir išleidimo taške tarp Lietuvos ir Lenkijos. Pradėjus veikti GIPL dujotiekiui kiekvieną dieną bus organizuojami ir dieninių pajėgumų aukcionai.  Realius dujų srautus GIPL jungtyje galima stebėti „Amber Grid“ tinklalapyje
„Pirmą kartą šalių istorijoje, po ilgo GIPL jungties įgyvendinimo laikotarpio, dujos teka GIPL dujotiekiu. Šiandien jos perduotos Lenkijos kryptimi, tačiau priklausomai nuo rinkos dalyvių poreikių jos bus transportuojamos tiek į Lietuvą, tiek į Lenkiją. Tai –  ypatingos svarbos įvykis Lietuvos ir Lenkijos energetinės nepriklausomybės raidos istorijoje, visų pirma dujų tiekimo saugumo kontekste. Nuo šiol turėdamos galimybę importuoti ir eksportuoti dujas GIPL jungtimi Lietuva ir Lenkija padidino ne tik savo šalių, bet ir viso Baltijos šalių bei Suomijos regiono energetinį saugumą, kuris yra ypač svarbus dabartinių geopolitinių sąlygų kontekste. Patikima infrastruktūra, užtikrinanti nepertraukiamus energijos mainus, yra esminis elementas lemiantis regiono ekonominį augimą“, – sako „Amber Grid“ generalinis direktorius Nemunas Biknius.
Ateinantį ketvirtadienį, gegužės 5 d. Lietuvoje įvyks dujotiekių jungties GIPL atidarymo ceremonija, kurioje pakviesti dalyvauti Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos Prezidentai, Europos Sąjungos energetikos komisarė, Baltijos šalių ir Lenkijos ministrai, atsakingi už energetiką, projektą įgyvendinusių Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatorių vadovai. 
 
Per artimiausius penkis mėnesius pajėgumai transportuojant dujas iš Lietuvos į Lenkiją per Klaipėdos suskystintų dujų terminalo sieks  217 000 m3/h arba 2,4 GWh/h. Tai atitinka 1,9 mlrd. kub. m/metus arba 21 TWh/metus. Pajėgumai transportuojant dujas iš Lenkijos į Lietuvą bus 230 000 m3/h arba 2,6 GWh/h. Tai atitinka 2 mlrd. kub. m/metus arba apie 22 TWh/metus.
 
GIPL jungties statyba yra didžiausia investicija į Lietuvos dujų perdavimo sistemos plėtrą  nuo nepriklausomybės atkūrimo. Bendra projekto vertė siekia apie 500 mln. eurų, apie 60 proc. lėšų šio projekto įgyvendinimui skyrė Europos Komisija. Prie projekto finansavimo prisideda ir Latvijos bei Estijos dujų perdavimo sistemos operatoriai.
 

Suskleisti

Pažanga

2019 m. gruodžio 30 d. įsigaliojus rangos darbų sutarčiai, nedelsiant pradėtas statyti GIPL dujotiekis. Kviečiame susipažinti su statybos darbų pažanga.

2020 M.

SAUSIS

2020 m. sausio 2 d. paskelbta apie GIPL statybos darbų pradžią. Pradėta žymėti dujotiekių trasa, pradėta sprogmenų paieška dujotiekio statybos darbų zonoje, nustatytose vietose pradėti archeologiniai tyrinėjimai bei kiti statybos startui būtini darbai. Daugiau informacijos.

2020 m. sausio 13 d. į statybų aikštelę pradėti vežti plieniniai vamzdžiai iš Lenkijos. Daugiau informacijos
 

Per sausį:
 • sužymėta 80 km trasos
 • pristatyta 14 km vamzdžių
 • palei trasą išvežiota 5 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 1 km vamzdyno
 • užsienio gamintojams pateikti užsakymai pagaminti pagrindinius čiaupus, kontrolinio įtaiso paleidimo-priėmimo kameras ir kitas ilgai gaminamas dujotiekio statybai reikalingas medžiagas.
VASARIS
 
Per pirmąsias šešias GIPL dujotiekio statybos darbų savaites į gijas suvirinti pirmieji dujotiekio trasos kilometrai. Daugiau informacijos.
 
Žemės savininkams už GIPL dujotiekio trasą, eisiančią per jiems priklausančius žemės sklypus „Amber Grid“ išmokėjo apie 1,3 mln. eurų kompensacijų. Daugiau informacijos
 
GIPL statybos darbų konkurso, kurį laimėjo dujotiekių statybos įmonė „Alvora“, rezultatai nesikeičia. Teismas atmetė konkurso nelaimėjusios „MT Group“ bendrovės ieškinio dalį, kuria buvo prašoma „Amber Grid“ pirkimo komisijos sprendimą dėl konkurso nugalėtojo pripažinti neteisėtu. Daugiau informacijos
 

Nuo darbų pradžios sausio mėn. iki vasario pabaigos:

 • nužymėta ~102 km trasos
 • pristatyta 44 km vamzdžių 
 • palei trasą išvežiota 28 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 18 km vamzdyno
 • iškirstas 9 km miško ruožas GIPL trasoje
 • peršviesta 6,3 km suvirinto vamzdyno siūlių.

KOVAS

Lietuvoje paskelbus karantiną dėl COVID-19 pandemijos plitimo grėsmės, GIPL dujotiekių jungties projektas įgyvendinamas be sutrikimų. Aktyviai dirbant su rangovais, užtikrintas stabilus darbas visose grandyse. Projektas vykdomas sparčiau nei numatyta plane - iki kovo pabaigos atlikta 12 proc. viso dujotiekio statybos darbų. 
 
Lygiagrečiai su GIPL dujų jungties statyba prasidėjo suplanuoti archeologiniai tyrinėjimai. Išlikęs istorinis paveldas bus žvalgomas visoje 165 km ilgio dujotiekio trasos teritorijoje. Daugiau informacijos.
 
 
Kovo 11-osios, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio proga virš dujų jungties su Vakarų Europa iškelta 300 m2 dydžio Lietuvos trispalvė. Daugiau informacijos.
 
 
Nuo darbų pradžios sausio mėn. iki kovo pabaigos:
 • į Lietuvą atvežta 68 km plieninių vamzdžių 
 • palei trasą išvežiota 54 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 44 km vamzdyno
 • iškirstas 19 km miško ruožas GIPL trasoje
 • peršviesta 22 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • nuo sprogmenų ištirta 5 km trasos
 • vykdomi archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai.

BALANDIS

Dėl COVID-19 viruso pandemijos Lietuvoje galiojantis karantinas ir veiklos apribojimai balandį neturėjo įtakos dujų jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos GIPL statyboms. Darbai vyksta kaip numatyta ir net sparčiau. Kaip ir planuota, jungtis bus pastatyta iki 2021 m. pabaigos, o šiemet numatyta atlikti du trečdalius statybos darbų. Daugiau informacijos.

Suvirintos ir patikrintos vamzdyno dalys pradėtos leisti į iškastas tranšėjas. 
 
Baigiamas pasirengimas sudėtingiausiems šių metų darbams – horizontaliam kryptiniam gręžimui (HDD) po Nerimi. Planuojama, kad birželio mėn. Darbus pradės Vokietijos partneriai. Ties Kernave iš vienos upės pusės ir ties Kazokiškėmis iš kitos pusės jau paruoštos darbų aikštelės, baigiamas suvirinti specialus vamzdis, kuris bus pertrauktas po Neries dugnu, 20 metrų gylyje.
 
 
Nuo darbų pradžios sausio mėn. iki balandžio pabaigos:
 • pristatyta 85 km vamzdžių 
 • palei trasą išvežiota 71 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 64 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir įleista 6 km vamzdyno
 • peršviesta 50 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • vykdyti archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
GEGUŽĖ
 
GIPL dujotiekių jungties projekto įgyvendinimo darbai vyksta sparčiau nei numatyta plane. Jau įgyvendinta 23 proc. viso GIPL projekto. Į Lietuvą iki gegužės pabaigos pristatyta daugiau kaip 100 km plieninių vamzdžių iš 165 km. 
 
„Amber Grid” prašymu Vyriausybė suteikė leidimą į Lietuvą atvykti horizontalaus kryptinio gręžimo (HDD) darbus atliekantiems užsienio specialistams. Vokietijos bendrovės „LMR Drilling“ atstovai sudėtingus dujotiekio klojimo po Neries upe darbus pradės birželį. 
 
Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatorių iniciatyva nepriklausomi ekspertai pradėjo rengti studiją, kurioje bus įvertinta, kaip išplėsti GIPL jungties komercinio panaudojimo galimybes Europoje, o GIPL dujų jungtis sukurtų kuo didesnę ekonominę naudą Lietuvos, Lenkijos ir kitų Europos Sąjungos šalių vartotojams. Daugiau informacijos.
 
 
Nuo darbų pradžios sausio mėn. iki gegužės pabaigos:
 • pristatyta 103 km vamzdžių 
 • palei trasą išvežiota 87 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 78 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 17 km vamzdyno
 • užkasta 14 km tranšėjos 
 • peršviesta 66 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • vykdyti archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
BIRŽELIS
 
„Amber Grid“ pasirašė iki 65 mln. eurų vertės paskolos sutartį su Europos investicijų banku (EIB) dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos finansavimo. 18 metų trukmės paskolos sutartis sudaryta itin palankiomis sąlygomis. Daugiau informacijos
 
Tiesiant dujotiekį, sklandžiai atlikti sudėtingi horizontalaus kryptinio gręžimo (HDD) po Neries upe darbai. Darbus vykdantys Vokietijos rangovai perkelia įrangą į Alytaus raj., kur liepą vyks HDD darbai po Nemuno upe. Daugiau informacijos.
 
 
Nuo darbų pradžios sausio mėn. iki birželio pabaigos:
 • pristatyta 118 km vamzdžių 
 • palei trasą išvežiota 98 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 88 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 28 km vamzdyno
 • užkasta 21 km tranšėjos 
 • peršviesta 80 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • vykdyti archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
 • atliktas HDD gręžimas tiesiant dujotiekį po Nerimi

LIEPA

Pradėti horizontalaus kryptinio gręžimo (HDD) darbai tiesiant dujotiekį po Nemuno upe. Atliktas pirmosios gijos pilotinis gręžimas. Po didžiausia šalies upe 20 metrų gylyje bus nutiesti du apie 700 metrų ilgio vamzdžiai. Lygiagrečiai, vienas šalia kito abu vamzdžiai klojami, užtikrinant saugų dujų tiekimą. Daugiau informacijos.

 
Nuo darbų pradžios sausio mėn. iki liepos pabaigos:
 • pristatyta 125 km vamzdžių 
 • palei trasą išvežiota 105 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 99 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 52 km vamzdyno
 • užkasta 42 km tranšėjos 
 • peršviesta 90 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • vykdyti archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
 • Atliktas HDD pirmosios gijos pilotinis gręžimas tiesiant dujotiekį po Nemunu
RUGPJŪTIS
 
Užbaigtas vienas sudėtingiausių GIPL dujotiekio tiesimo darbų etapų – taikant aplinką tausojančią horizontalaus kryptinio gręžimo technologiją be vėlavimo nutiestos dvi 750 metrų ilgio dujų perdavimo sistemos gijos po Nemunu dujotiekio trasoje šalia Alytaus. Daugiau informacijos.  
 
 
Nuo darbų pradžios sausio mėn. iki rugpjūčio pabaigos: 
 • pristatyta 138 km vamzdžių 
 • palei trasą išvežiota 111 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 103 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 69 km vamzdyno
 • užkasta 61 km tranšėjos 
 • peršviesta 97 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • vykdyti archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
 • atliktas HDD gręžimas tiesiant dujotiekį po Nemunu
RUGSĖJIS
 
Dalyvaujant Energetikos ministrui Žygimantui Vaičiūnui, GIPL projekto įgyvendinimo pažanga pristatyta regiono valstybių ambasadų atstovams iš Lenkijos, Baltijos šalių, Suomijos ir JAV. Daugiau informacijos.  
 
Pradėti paruošiamieji darbai kitam reikšmingam GIPL projekto etapui – jau įrengtos GIPL vamzdyno dalies prijungimui prie Lietuvos dujų perdavimo sistemos. Daugiau informacijos. 
 
GIPL jungties pradžios taške, šalia Jauniūnų dujų kompresorių stoties Širvintų rajone, pertvarkomas esminis dujotiekio užpildymo dujomis elementas - čiaupų mazgo aikštelė, pradėtos montuoti kitos naujojo dujotiekio čiaupų aikštelės. Iš viso dujotiekyje bus įrengta apie 40 čiaupų mazgų. 
 
Lazdijų rajone, šalia Lietuvos-Lenkijos sienos pradėta dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statyba. 
 
Per devynis mėnesius įgyvendinta 45 proc. viso projekto statybos darbų. Iki 2020 m. pabaigos planuojama įgyvendinti 60 proc. GIPL statybos darbų. Iki šiol jau nutiesta 109 km GIPL dujotiekio nuo Jauniūnų, Širvintų raj. Iki Alytaus raj. Visas dujotiekio ilgis – 165 km.
 
 
Nuo darbų pradžios sausio mėn. iki rugsėjo pabaigos:
 • pristatyta 144 km vamzdžių 
 • palei trasą išvežiota 115 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 109 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 83 km vamzdyno
 • užkasta 79 km tranšėjos 
 • peršviesta 105 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • vykdyti archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
 • atliktas HDD gręžimas tiesiant dujotiekį po Nerimi ir Nemunu
 • pradėti GIPL dujotiekio prijungimo prie dujų perdavimo sistemos darbai
 • pradėtos montuoti čiaupų mazgų aikštelės
 • pradėti dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statybos darbai

SPALIS

Iki spalio pabaigos įgyvendinta 52 proc. GIPL statybos darbų.

Atlikta GIPL dujų jungties pirmosios dalies kokybės patikra: hidrauliniais bandymais nustatyta, jog vamzdynas išlaiko maksimalaus, projekte numatyto slėgio apkrovas. Darbinis GIPL dujotiekio slėgis sieks 54 barus. Daugiau informacijos.
 
Atlikus bandymus ir įrengus čiaupų aikštelę, GIPL dalis prijungta prie veikiančios Lietuvos dujų perdavimo sistemos. Daugiau informacijos.
 
 
Pirmieji 35 km dujotiekio, nuo Jauniūnų dujų kompresorių stoties Širvintų raj. Iki Elektrėnų, jau užpildyti dujomis, atliekami paleidimo-derinimo darbai. Iki šių metų pabaigos planuojama dujomis užpildyti iš viso 72 km GIPL dujotiekio atkarpą.
 
Į Lietuvą iš Lenkijos gamintojo atgabenti visi GIPL dujotiekiui reikalingi plieniniai vamzdžiai.
 
 
GIPL projekto partneriai „Amber Grid“ ir „GAZ-SYSTEM SA“ pradėjo rinkos tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti rinkos poreikį perdavimo paslaugoms naujiems GIPL dujų jungties pajėgumams. Daugiau informacijos.
 
Nuo darbų pradžios sausio mėn. iki spalio pabaigos:
 • pristatyta 168 km vamzdžių 
 • palei trasą išvežiota 119 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 111 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 94 km vamzdyno
 • užkasta 89 km tranšėjos 
 • peršviesta 109 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • tęsiami archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
 • atliktas HDD gręžimas tiesiant dujotiekį po Nerimi ir Nemunu
 • atlikti esminiai GIPL dujotiekio prijungimo prie dujų perdavimo sistemos darbai
 • montuojamos čiaupų mazgų aikštelės
 • vykdomi dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statybos darbai
 • atlikti 38,5 km vamzdyno hidrauliniai bandymai
 
LAPKRITIS
 
Iki lapkričio pabaigos įgyvendinta 57 proc. GIPL statybos darbų. GIPL dujų jungtis pradeda veikti kaip visavertė dujų sistemos grandis. 
 
Prie veikiančio Lietuvos dujų perdavimo tinklo prijungta 35 km ilgio naujosios jungties dalis užpildyta dujomis. Daugiau informacijos.
 
Įrengus daugiau kaip pusę GIPL dujotiekio Lietuvoje, rinkos dalyviai iš Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos aktyviai diskutuoja dėl galimybių pasinaudoti jungtimi nuo 2022 metų, kai bus atidaryti GIPL pajėgumai. 
 
Startavo GIPL ekonominių naudų komunikacijos kampanija. Jos metu visuomenės atstovai diskutuoja apie naujosios dujų jungties vertes ir atsiveriančias galimybes auginti Europos dujų rinką. Daugiau informacijos.
 
 
 
Nuo darbų pradžios sausio mėn. iki lapkričio pabaigos:
 • pristatytas visas GIPL dujotiekiui reikalingų vamzdžių kiekis - 168 km
 • palei trasą išvežiota 129 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 117 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 97 km vamzdyno
 • užkasta 96 km tranšėjos 
 • peršviesta 114 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • tęsiami archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
 • atliktas HDD gręžimas tiesiant dujotiekį po Nerimi ir Nemunu
 • atlikti esminiai GIPL dujotiekio prijungimo prie dujų perdavimo sistemos darbai
 • montuojamos čiaupų mazgų aikštelės
 • vykdomi dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statybos darbai
 • atlikti 71,5 km vamzdyno hidrauliniai bandymai
 
GRUODIS
 
Nuo GIPL dujų jungties statybų pradžios, per 12 mėnesių įgyvendinta 60 proc. projekto, atlikti technologiškai sudėtingi statybų darbai tiesiant dujotiekį po upėmis ir prijungiant dujotiekį prie perdavimo sistemos. Į Lietuvą atgabenti visi dujotiekiui reikalingi vamzdžiai.
 
Gruodžio pabaigoje, patikrinus įrengtos dujotiekio dalies kokybę ir atsparumą, dujomis užpildyta 72 km ilgio naujojo vamzdyno atkarpa. Visas dujotiekio ilgis – 165 km. Daugiau informacijos
 
Svarbiausi GIPL darbai, numatomi 2021 metams: užbaigti tiesti dujotiekį iki Lietuvos-Lenkijos sienos ir įrengti dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stotį.
 
Per 2021 m. bus pasiruošta Lietuvos ir Baltijos šalių susijungimui su Europos dujų sistema. Prieš paleidžiant GIPL jungtį, bus pasirašyta sutartis su projekto partneriu, Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi Gaz-System dėl jungties darbo režimų sąlygų, pajėgumų skirstymo, srautų valdymo principų. Taip pat bus pasirašytos sutartys su naujais klientais iš Lenkijos ir kitų Europos šalių.
 
Toliau tęsiamos konsultacijos su rinkos dalyviais dėl pasinaudojimo dujotiekiu sąlygų. GIPL dujotiekio pajėgumus rinkai planuojama pasiūlyti jau 2022 m. pradžioje.
 
 
Nuo darbų pradžios sausio mėn. iki gruodžio pabaigos:
 • pristatyta 168 km vamzdžių. Tai – visas GIPL dujotiekiui reikalingų vamzdžių kiekis
 • palei trasą išvežiota 146 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 124 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 100 km vamzdyno
 • užkasta 99 km tranšėjos 
 • peršviesta 116 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • tęsiami archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
 • atliktas HDD gręžimas tiesiant dujotiekį po Nerimi ir Nemunu
 • atlikti esminiai GIPL dujotiekio prijungimo prie dujų perdavimo sistemos darbai
 • montuojamos čiaupų mazgų aikštelės
 • vykdomi dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statybos darbai
 • atlikti 72 km vamzdyno hidrauliniai bandymai
 • dujomis užpildyta 72 km dujotiekio
Per 2020 metus įgyvendinta 61 proc. GIPL dujotiekio statybos darbų.
 
2021 M. 
 
SAUSIS
 
Lietuvos ir Lenkijos pasienyje paklota iš anksto suvirinta GIPL dujotiekio atkarpa. Ji vėliau bus jungiama su abejose šalyse nutiestomis naujojo dujotiekio dalimis. Suderinti rangovų darbai atlikti žiemos laiku, laikantis aplinkosauginių reikalavimų saugoti nuo pašalinių trikdžių pavasarį perinčių paukščių populiaciją. Daugiau informacijos
 
Aktyviai vykdoma šalia Lietuvos – Lenkijos sienos veiksiančios Santakos dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statyba. Vasarį prasidės stoties pastato pamatų ir technologinės įrangos montavimo darbai. 
 
 
Nuo darbų pradžios 2020 m. sausio mėn. iki 2021 m. sausio pabaigos:
 • įgyvendinta 66 proc. GIPL statybos darbų
 • pristatyti visi GIPL dujotiekiui nutiesti reikalingi vamzdžiai 
 • palei trasą išvežiota 153 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 130 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 106 km vamzdyno
 • užkasta 105 km tranšėjos 
 • peršviesta 125 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • tęsiami archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
 • atliktas HDD gręžimas tiesiant dujotiekį po Nerimi ir Nemunu
 • atlikti esminiai GIPL dujotiekio prijungimo prie dujų perdavimo sistemos darbai
 • montuojamos čiaupų mazgų aikštelės
 • vykdomi dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statybos darbai
 • atlikti 102 km vamzdyno hidrauliniai bandymai
 • dujomis užpildyta 72 km dujotiekio

VASARIS

Vasario mėn. du trečdaliai arba 102 km GIPL dujotiekio buvo išbandyti maksimalia apkrova. Atlikus hidraulinius bandymus, patvirtinta, kad vamzdynas išlaiko maksimalaus numatyto slėgio apkrovas. GIPL dujotiekio slėgis šioje atkarpoje sieks 54 barus. Įrengtos dujų jungties kokybė išbandyta vamzdyne nuo Širvintų iki Alytaus. Daugiau informacijos

Pateikti dokumentai informacinėje sistemoje Infostatyba dėl GIPL dujotiekio pirmojo etapo statybos užbaigimo akto gavimo, kurį numatoma gauti iki 2021 m. kovo 31 d. 
 
 
Nuo darbų pradžios iki 2021 m. vasario pabaigos:
 • įgyvendinta 71 proc. GIPL statybos darbų
 • pristatyti visi GIPL dujotiekiui nutiesti reikalingi vamzdžiai 
 • palei trasą išvežiota 155 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 142 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 108 km vamzdyno
 • užkasta 107 km tranšėjos 
 • peršviesta 135 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • tęsiami archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
 • atliktas HDD gręžimas tiesiant dujotiekį po Nerimi ir Nemunu
 • atlikti esminiai GIPL dujotiekio prijungimo prie dujų perdavimo sistemos darbai
 • montuojamos čiaupų mazgų aikštelės
 • vykdomi dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statybos darbai
 • atlikti 102 km vamzdyno hidrauliniai bandymai
 • 102 km dujotiekio užpildyti dujomis paleidimo-derinimo darbams 
KOVAS
 
Užbaigta ¾ GIPL dujotiekio statybos darbų. 
 
„Amber Grid“ gavo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos patvirtinimą, kad pirmasis GIPL statybos etapas atliktas tinkamai, dujotiekio kokybė atitinka teisės aktų reikalavimus. Vertinta pirmojo statybos etapo atkarpa nuo dujotiekio pradžios taško Širvintų rajone, šalia Jauniūnų dujų kompresorių stoties iki 73 dujotiekio kilometro Prienų rajone. Daugiau informacijos.
 
Parengti ir pateikti dokumentai informacinėje sistemoje Infostatyba dėl GIPL dujotiekio antrojo etapo statybos užbaigimo akto. Dokumentą numatoma gauti iki 2021 m. balandžio 30 d. Antrojo etapo ilgis – 30 km dujotiekio, pakloto Prienų, Birštono ir Alytaus rajonuose.
 
Tiesiant dujų jungtį, jau suvirinta 151 iš 165 kilometrų dujotiekio nuo Širvintų iki Lazdijų rajono. 
 
Baigta įrengti GIPL dujotiekio pradžios taško aikštelė šalia Jauniūnų dujų kompresorių stoties, Širvintų rajone. Čia įrengta kontrolinio įtaiso paleidimo kamera (700 mm diametro) ir kontrolinio įtaiso priėmimo kamera (1200 mm diametro), sumontuotas dujų slėgio/srauto ribojimo mazgas, sumontuoti 6 čiaupų mazgai, sujungti aikštelėje susikertantys dujotiekiai, GIPL dujotiekis prijungtas prie nuotolinio valdymo SCADA sistemos, įrengta katodinė stotis ir kontrolinio matavimo kolonėlės. 
 
 
Nuo darbų pradžios iki 2021 m. kovo pabaigos:
 • įgyvendinta 75 proc. GIPL statybos darbų
 • pristatyti visi GIPL dujotiekiui reikalingi vamzdžiai 
 • palei trasą išvežiota 159 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 151 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 122 km vamzdyno
 • užkasta 115 km tranšėjos 
 • peršviesta 149 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • tęsiami archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
 • atliktas HDD gręžimas tiesiant dujotiekį po Nerimi ir Nemunu
 • atlikti esminiai GIPL dujotiekio prijungimo prie dujų perdavimo sistemos darbai
 • montuojamos čiaupų mazgų aikštelės
 • vykdomi Santakos dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statybos darbai
 • atlikti 102 km vamzdyno hidrauliniai bandymai
 • 102 km dujotiekio užpildyti dujomis 
 • gautas pirmojo GIPL statybos etapo (73 km) užbaigimo aktas
BALANDIS
 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija patvirtino, kad antrasis GIPL statybos etapas atliktas tinkamai. Ekspertai įvertino 30 km dujotiekio, pakloto Prienų, Birštono ir Alytaus rajonuose atkarpą. Jau patvirtinti 103 kilometrai iš 165 km visos GIPL jungties Lietuvoje. 
 
Trečiojo etapo, kurio ilgis – 26 km, statybos užbaigimo aktą planuojama gauti vėliausiai š.m. spalio mėn. Iš viso GIPL statyba susideda iš 4 etapų. 
 
Energetikos ministras Dainius Kreivys lankėsi GIPL statybų aikštelėje, esančioje Lazdijų rajone,  kur įsibėgėjo paskutiniojo sudėtingo GIPL statybų etapo – Santakos dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statybos darbai. Statomo objekto vertė siekia 6 mln. eurų. Daugiau informacijos.
 
Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriams „Amber Grid“ ir „GAZ-SYSTEM S.A.“ planuojant pasirašyti „Santakos” Jungties susitarimą, paskelbta rinkos dalyvių konsultacija dėl kai kurių sutarties punktų. „Santakos“ taškas sujungs Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemas, įrengus GIPL dujotiekį. Daugiau informacijos.
 
 
Nuo darbų pradžios iki 2021 m. balandžio pabaigos:
 • įgyvendinta 81 proc. GIPL statybos darbų
 • pristatyti visi GIPL dujotiekiui reikalingi vamzdžiai 
 • palei trasą išvežiota 163 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 158 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 136 km vamzdyno
 • užkasta 130 km tranšėjos 
 • peršviesta 157 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • vykdomi archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
 • atliktas HDD gręžimas tiesiant dujotiekį po Nerimi ir Nemunu
 • atlikti esminiai GIPL dujotiekio prijungimo prie dujų perdavimo sistemos darbai
 • montuojamos čiaupų mazgų aikštelės
 • vykdomi Santakos dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statybos darbai
 • atlikti 102 km vamzdyno hidrauliniai bandymai
 • 102 km dujotiekio užpildyti dujomis 
 • gautas pirmojo GIPL statybos etapo (73 km) užbaigimo aktas
 • gautas antrojo GIPL statybos etapo (30 km) užbaigimo aktas

GEGUŽĖ

Iki birželio atlikus 85 proc. GIPL statybos darbų, į pabaigą artėja suvirinto dujotiekio guldymas į tranšėją. Į likusias dujotiekio trasos vietas Lazdijų rajone atvežti paskutiniai jungčiai Lietuvoje reikalingi vamzdžiai.   
 
Gegužės pabaigoje vykusiame GIPL valdymo komiteto posėdyje projekto partneriai „Amber Grid” ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatorius GAZ-SYSTEM aptarė GIPL projekto įgyvendinimo eigą bei klausimus, susijusius su jungties bandymo bei eksploatacijos pradžios etapais. GAZ-SYSTEM indikavo teigiamą projekto pažangą ir informavo, kad Lenkijos dalyje atlikta apie 70 proc. GIPL statybos darbų. Kaip ir buvo informuota anksčiau, darbai Lenkijos pusėje numatomi užbaigti 2022 metų vasario – gegužės mėnesiais.
 
Nustatant dujų perdavimo paslaugų kainas 2022 metams, „Amber Grid“ įtraukė ir numatomą pradėti veikti GIPL jungtį. Santakos dujų įleidimo ir išleidimo taškai Lietuvos-Lenkijos pasienyje atsiras įrengus GIPL dujotiekį ir pradėjus dujų prekybą bei transportavimą naująja dujotiekių arterija. Santakos tarpvalstybiniame sujungimo taške, kaip ir daugelyje kitų Europos valstybių, bus pradėtas taikyti valandos pajėgumų produktas ir kaina. Santakos įleidimo ir išleidimo taške tarp Lietuvos ir Lenkijos siūloma taikyti tokią pačią kainą, kaip ir Kiemėnų taške tarp Lietuvos ir Latvijos. 
 
 
Nuo darbų pradžios iki 2021 m. gegužės pabaigos:
 • pristatyti visi GIPL dujotiekiui reikalingi vamzdžiai 
 • palei trasą išvežiota 164 km vamzdžių
 • suvirinta į gijas 159 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 146 km vamzdyno
 • užkasta 145 km tranšėjos 
 • peršviesta 157 km suvirinto vamzdyno siūlių
 • vykdomi archeologiniai žvalgymai ir detalūs tyrinėjimai
 • atliktas HDD gręžimas tiesiant dujotiekį po Nerimi ir Nemunu
 • atlikti esminiai GIPL dujotiekio prijungimo prie dujų perdavimo sistemos darbai
 • montuojamos čiaupų mazgų aikštelės
 • vykdomi Santakos dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statybos darbai
 • atlikti 102 km vamzdyno hidrauliniai bandymai
 • 102 km dujotiekio užpildyti dujomis 
 • gautas pirmojo GIPL statybos etapo (73 km) užbaigimo aktas
 • gautas antrojo GIPL statybos etapo (30 km) užbaigimo aktas

BIRŽELIS

Birželį įvyko GIPL dujotiekį statančių Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatorių ir rangovų organizacijų atstovų susitikimas. Jo metu buvo aptarta jungties statybų pažanga abejose valstybėse. Abi projektą įgyvendinančios pusės ruošiasi Lietuvos ir Lenkijos teritorijose atskirai tiesiamų dujotiekių atkarpų sujungimui, įvyksiančiam šį rudenį.

Lietuvos-Lenkijos pasienyje tęsiami Santakos dujų apskaitos ir slėgio ribojimo stoties statybos darbai. Šiuo metu įrengiamas stoties pastatas, privažiavimo keliai. Stoties teritorijoje montuojami dujų valymo filtrai, ruošiamasi ultragarsinių skaitiklių aukšto slėgio kalibravimo darbams. 
 
 
Nuo darbų pradžios iki 2021 m. birželio pabaigos:
 • suvirinta 162 km vamzdyno
 • iškasta tranšėjų ir paguldyta 157 km vamzdyno
 • užkasta 154 km tranšėjos 
 • peršviesta 162 km suvirinto vamzdyno siūlių
Viso dujotiekio ilgis Lietuvoje - 165 km.
 
LIEPA
 
Visas GIPL dujotiekis, paklotas Lietuvos teritorijoje jau yra suvirintas, išskyrus jungiamąsias technologines siūles. Visos vamzdyno siūlės patikrintos specialiu rentgeno aparatu. Taip pat atlikti viso dujotiekio hidrauliniai bandymai.
 
Lietuvoje įgyvendinus 90 proc. dujotiekių jungties su Lenkija statybų, užbaigti pusantrų metų trukę archeologiniai tyrinėjimai. Istorinių radinių paieška buvo vykdoma visoje 165 km ilgio GIPL jungties trasoje Lietuvos teritorijoje. Išsamūs archeologiniai tyrinėjimai vyko beveik 9 tūkst. m2 plote, o archeologiniai žvalgymai atlikti visoje dujotiekio trasoje, apimančiame arti 200 ha žemės. Daugiau informacijos
 
 
RUGPJŪTIS
 
GIPL dujotiekis išbandytas maksimalia apkrova. Bandymo rezultatai patvirtina - vamzdynas išlaiko didžiausią numatytą 54 barų slėgį. Ypatinga 17 km vamzdyno atkarpa nuo Santakos dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties Šeštokuose iki Lietuvos–Lenkijos sienos – šiame ruože dujotiekio slėgis sieks 84 barus. Tokio slėgio gamtinių dujų vamzdynų Lietuvoje iki šiol nebuvo įrengta. Bandymų metu šis ruožas buvo išbandytas net 105 barų slėgiu. Daugiau informacijos
 
Suvirinus visą dujotiekį, atliekami aplinkos tvarkymo – šlaitų atstatymo, kelių tvarkymo, rekultivacijos ir kt. darbai. 
 
 
Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriai, įgyvendinantys GIPL projektą, surengė webinarą rinkos dalyviams, kur pristatė projekto pažangą bei informavo apie tolesnes projekto datas. Planuojama, kad projektas Lenkijos pusėje bus užbaigtas 2022 m. gegužę, o pirmasis GIPL pajėgumų aukcionas vyks 2022 m. liepos mėn.
 
Prasidėjo paskutinis, trejus metus trukusio, Dialogo kultūros ir bendradarbiavimo ugdymo projekto etapas. Jo metu rengiami susitikimai su GIPL projekto aplinkoje gyvenančiomis bendruomenėmis, siekiant pristatyti projekto pažangą, kurti bendradarbiavimo tinklą ir įdomių žmonių pasakojimais aktualiomis bei ugdančiomis temomis praturtinti toliau nuo miestų centrų gyvenančių žmonių kasdienybę.  
 
RUGSĖJIS
 
Vertinančioms institucijoms pateikti dokumentai GIPL dujotiekio statybos trečiojo etapo patikrinimui ir įvertinimui. Iš viso dujotiekio statyba sudaryta iš 4 etapų, pirmojo ir antrojo etapų tinkamumą patvirtinusios institucijos suteikė statybos užbaigimo aktus. 4-asis statybos etapas taip pat bus įvertintas iki šių metų pabaigos.
 
GIPL dujotiekio projekto darbams pasiekus 95 proc. įgyvendinimą, toliau tęsiamos Lietuvos-Lenkijos pasienyje esančios Santakos dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties (DASRS) statybos. Šių darbų progresas jau pasiekė 75 proc. Objekte baigiamos montuoti dujų filtrų ir separatorių aptarnavimo aikštelės, tiesiamos kelių dangos, vykdomi elektrotechnikos įrengimo darbai.
 
 
Spalį ruošiamasi užbaigti abiejų valstybių dujotiekių sujungimą Lietuvos-Lenkijos pasienyje.
 
SPALIS
 
Lietuvos ir Lenkijos pasienyje, nutiesus GIPL dujotiekio dalis iš abiejų valstybių pusių, buvo suvirinta simbolinė auksinė siūlė, žyminti dviejų Europos Sąjungos šalių dujų perdavimo sistemų fizinį sujungimą. Tai – vienas paskutiniųjų svarbiausių darbų, įrengiant Baltijos šalių regiono ir ES dujų rinkas sujungiantį dujotiekį. Daugiau informacijos.
 
 
GIPL Auksinės siūlės suvirinimo renginyje dalyvavę Lietuvos ir Lenkijos energetikos ministrai – Lietuvos energetikos ministras Dainius Kreivys ir Lenkijos Vyriausybės strateginės energetikos infrastruktūros įgaliotinis Piotr Naimski pabrėžė dujotiekio svarbą regioniniu mastu, ypač atsižvelgiant į šiuo metu tebesitęsiančią aukštų dujų kainų situaciją rinkose. Daugiau apie Auksinės siūlės ceremoniją.
 
 
Gautas vieno paskutiniųjų, trečiojo GIPL dujotiekio statybos etapo užbaigimo aktas. Paskutinįjį, ketvirtąjį statybų etapą ir baigiamą įrengti Santakos dujų apskaitos ir slėgio ribojimo stotį planuojama patikrinti artimiausiu metu, o jo statybų užbaigimo aktus gauti iki 2021 m. pabaigos. Daugiau informacijos.
 
Iki spalio pabaigos įgyvendinta 98,5 proc. GIPL projekto. 
 
LAPKRITIS
 
Iki 2021 m. lapkričio pabaigos įgyvendinta 99 proc. GIPL statybų Lietuvoje. Šį mėnesį užbaigti GIPL dujotiekio elemento – Santakos dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos stoties (DASRS) statybos darbai. Vykdomi dujotiekio ketvirtojo, paskutiniojo statybos etapo patikrinimo darbai. Pateikti prašymai gauti ketvirtojo jungties etapo ir Santakos DASRS statybos užbaigimo aktus. 
 
 
GIPL projekto partnerių – „Amber Grid” ir „Gaz-System” darbo grupės parengė galutinę Jungties susitarimo (angl. Interconnection Agreement) versiją, kurią greitu metu pasirašys bendrovių vadovai. Susitarime apibrėžti dujotiekio pajėgumai, bendros apskaitos taisyklės, šalių įsipareigojimai dėl dujų kokybės reikalavimų, pajėgumų paskirstymo bei kiekio paraiškų aptarnavimo taisyklės ir kitos svarbios dujotiekio valdymo nuostatos. 
 
GRUODIS
 
GIPL dujotiekio statyba užbaigta, projektasįgyvendintas 100 proc.
 
Dujomis užpildyta dujotiekio atkarpa nuo Santakos DASRS iki Lietuvos-Lenkijos sienos. Gauti GIPL dujotiekio ketvirtojo statybos etapo ir Santakos DASRS užbaigimo aktai. 
Pasirašyti rangovo atliktų darbų perdavimo užsakovui aktai. Ruošiamasi dujotiekio teisinei registracijai. 
 
 
Numatyta dujotiekio veiklos pradžia – 2022 metai. Tiksli data bus paskelbta ją suderinus su projekto partneriu – Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi GAZ-System.
 
 
 
 

Projekto vykdytojai

Projektą vykdo Lietuvos ir Lenkijos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriai „Amber Grid“ bei GAZ-SYSTEM. Europos Komisija GIPL projektą pripažino didelės svarbos dujų tiekimo saugumą užtikrinančiu infrastruktūros projektu, reikšmingai prisidedančiu prie ES energetinio saugumo užtikrinimo.
 
Apie „Amber Grid“
„Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius. Bendrovė atsakinga už patikimą ir saugų dujų perdavimą (jų transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams, o taip pat už perdavimo sistemos eksploatavimą, priežiūrą bei plėtrą.
 
Apie GAZ-SYSTEM
Lenkijos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius GAZ-SYSTEM yra atsakingas už gamtinių dujų perdavimą ir perdavimo tinklo valdymą Lenkijoje. Jis taip pat yra bendrovės „Polskie LNG“ savininkas, SGD terminalo operatorius.

 

Projekto techniniai parametrai

Dujotiekio ilgis

Bendras dujotiekio ilgis Lietuvos ir Lenkijos teritorijose

508 km

Dujotiekio ilgis Lenkijoje

343 km

Dujotiekio ilgis Lietuvoje

165 km

Jungties pajėgumai

PL->LT  27 TWh/metus

(2,4 mlrd. kub. m/metus)

LT->PL  21 TWh/metus

(1,9 mlrd. kub. m/metus)

 

PL->LT  74 GWh/parą

(6,6 mln. kub. m/parą)

LT->PL  58 GWh/parą

(5,2 mln. kub. m/parą)

 

Projektinis slėgis

Lenkijos terirorijoje

8,4 MPa

Lietuvos teritorijoje

5,4 MPa

 

Projekto grafikas

Dujotiekis pradeda veikti

Dujotiekis nutiestas 

Sujungtos Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos 

Pradėti Santakos dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties statybos darbai

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius