Projekto grafikas

2009-01-01

Pradėti parengiamieji projekto įgyvendinimo darbai

2011-12-09

Atlikta GIPL verslo aplinkos analizė

2013-04-06

Atlikta GIPL galimybių studija

2015-08-21
Atliktos GIPL poveikio aplinkai vertinimo procedūros Lietuvos teritorijoje
2014-11-05
GIPL projekto dalis Lietuvos teritorijoje pripažinta valstybei svarbiu ekonominiu projektu
2016-09-27
Gauti visi GIPL projekto dalies Lietuvos teritorijoje statybą leidžiantys dokumentai
2018-05-18
Tarp Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos perdavimo sistemos operatorių buvo pasirašyta sąnaudų paskirstymo sutartis, kuri nustatė, kaip tarp valstybių bus paskirstomos GIPL projekto sąnaudos
2018-05-24
Lietuvos ir Lenkijos perdavimo sistemos operatoriai pasirašė tinklų sujungimo sutartį, kuria patvirtino galutinį sprendimą investuoti į GIPL projektą bei pradėjo dujotiekio statybos etapą
2018-06-07
Paskelbti GIPL projekto dalies Lietuvos teritorijoje statybos darbų viešieji pirkimai
2018-07-18
Paskelbti GIPL projekto dalies Lietuvos teritorijoje statybai reikalingų vamzdžių viešieji pirkimai
2021-12-31

Dujotiekis nutiestas ir veikia

Į viršų