Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Paslaugos

KONSOLIDUOTAS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ PLANAS LAIKOTARPIUI NUO 2022 M. SPALIO IKI 2023 M. GRUODŽIO MĖN., PASKELBTAS 2022 M. BIRŽELIO MĖN.

Dujų perdavimo sistemos operatoriai „Gasgrid Finland Oy“, „Elering AS“, AS „Conexus Baltic Grid“ ir AB „Amber Grid“ (PSO) kartu parengė konsoliduotą Baltijos šalių ir Suomijos regiono remonto/techninės priežiūros darbų planą laikotarpiui nuo 2022 m. spalio  iki 2023 m. gruodžio. Remonto/techninės priežiūros darbų plane pateikiami planiniai dujų perdavimo sistemos ir Inčukalnio požeminės dujų saugyklos remonto/techninės priežiūros darbai bei rinkos dalyviams siūlomi pajėgumai.

 
Paskelbtame konsoliduotame remonto/techninės priežiūros darbų plane aprašoma 2022 m. birželio 29 d. aktuali informacija. 
 
Prašome atkreipti dėmesį, kad gamtinių dujų perdavimo pajėgumų kryptis (įėjimo/išėjimo taškai) aprašyta dokumente kiekvienu atveju yra iš konkretaus dujų perdavimo sistemos operatoriaus perspektyvos, kuris atlieka remonto/techninės priežiūros darbus. Pavyzdžiui, „Balticconnector“ valomojo stūmoklio darbai, kuriuos atlieka „Elering“, apriboja „Balticconnector“ įėjimo pajėgumus (tašką) iš „Elering“ perspektyvos (FIN->EE). Tai reiškia, kad apribojimai iš „Gasgrid“ perspektyvos daro įtaką išėjimo taškui (FIN->EE).
 
Bet kokie konsoliduotame remonto/techninės priežiūros darbų plane atlikti atnaujinimai po birželio 29 dienos, turintys įtakos rinkos dalyviams siūlomiems pajėgumams, pirmiausia bus skelbiami kaip skubūs rinkos pranešimai (UMM) UAB „GET Baltic“ vidinės informacijos platformoje umm.getbaltic.com. Naujausią informaciją apie techninius pajėgumus galima rasti ENTSOG skaidrumo platformoje.
 
Siekdami užtikrinti naujausią informaciją, atidžiai sekite informaciją šiuose tinklalapiuose:
 
ENTSOG skaidrumo platforma: https://transparency.entsog.eu/#/map
 

 

DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR REMONTO DARBAI

2023 m. dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstravimo ir remonto darbai

2022 m. dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstravimo ir remonto darbai

2021 m. dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstravimo ir remonto darbai

2020 m. dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstravimo ir remonto darbai

2019 m. dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstravimo ir remonto darbai

2018 m. dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstravimo ir remonto darbai

2017 m. dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstravimo ir remonto darbai

 

Į viršų