Apie mus

Sprendimas dėl dividendų

AB „Amber Grid“ akcininkai eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2017 m. balandžio 25 d., priėmė sprendimą dėl dividendų išmokėjimo, kurie sudaro 20 928 070 EUR arba 0,11732131 EUR vienai akcijai. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie akcininkų teisių apskaitos dienos, t.y. 2017 m. gegužės 10 d., pabaigoje buvo bendrovės akcininkai.

Vertybinių popierių apskaita ir dividendų mokėjimo tvarka

AB „Amber Grid“ yra sudariusi sutartį su AB SEB bankas dėl bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos ir asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo, dividendų smulkiesiems akcininkams mokėjimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo.

AB „Amber Grid“ akcininkai, turintys teisę gauti patvirtintus dividendus, turėtų kreiptis į AB SEB bankas ir, kartu su asmens tapatybės dokumentu, pateikti banko sąskaitos, į kurią jie turėtų būti pervesti, duomenis. AB SEB bankas skyrių sąrašą galima rasti čia.
 
Daugiau informacijos teikiama paskambinus AB SEB bankas trumpuoju telefono numeriu 1528.

Dividendų politika

2017 m. rugpjūčio 22 d. AB „Amber Grid“  valdyba priėmė sprendimą prisijungti prie UAB EPSO-G įmonių grupės dividendų politikos ir ją AB „Amber Grid“ tiesiogiai taikyti pilna apimtimi. 

AB „Amber Grid“ dividendų politika

  2016 m. 2015 m. 2014 m.

Dividendai už ataskaitinius metus, tenkantys vienai akcijai, EUR

0,1173 0,0717 0,3251

Išmokėtų dividendų suma, tūkst. EUR

20.928 12.782 57.997

 

 

Į viršų