Apie mus

18 2020.09
Dėl „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimto sprendimo

2020 m. rugsėjo 18 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ (įmonės kodas 303090867, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas.

27 2020.08
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. rugsėjo 18 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Rekomenduojama visiems akcininkams susirinkime dalyvauti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir jį iš anksto pateikti AB „Amber Grid“.

17 2020.08
Dėl AB „Amber Grid“ valdybos nario
AB „Amber Grid informuoja, kad Bendrovės valdybos narys Rimvydas Štilinis pateikė atsistatydinimo prašymą nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d.
 
 
05 2020.08
„Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2020 m. I pusmečio veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“  skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic,  2020 m. I pusmečio veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

01 2020.07
Pranešimas dėl ilgalaikio finansavimo sutarties pasirašymo su Europos investicijų banku

„Amber Grid“ praneša, kad 2020 m. birželio 30 d. pasirašė ilgalaikio finansavimo sutartį su Europos investicijų banku.

1 2 3 4 ... 8
Į viršų