Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

05 2021.11
AB „Amber Grid“ sudarė specialiųjų transporto priemonių nuomos sutartį su UAB „Tetas“
 
Lietuvos gamtinių dujų operatorius AB „Amber Grid“  2021 m. lapkričio 5 d. sudarė specialiųjų transporto priemonių nuomos sutartį su susijusia šalimi UAB „Tetas“.
Sutarties maksimali kaina (be PVM) – 15 235,84 Eur, sutarties vykdymo terminas – 4 mėn.
Šios transporto priemonės bus naudojamos fizinio barjero su Baltarusija tiesimo procese.
05 2021.11
AB „Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2021 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“  skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic, 2021 m. 9 mėnesių veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

26 2021.10
Audito komiteto nuomonė dėl sandorio tarp susijusių šalių

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“   (toliau - Amber Grid) informuoja, kad 2021 m. spalio 26 d. gavo patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ Audito komiteto nuomonę dėl ketinamo sudaryti specialaus transporto nuomos sandorio su susijusia šalimi UAB „TETAS“.

27 2021.09
Dėl „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimto sprendimo
 
2021 m. rugsėjo 27 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ (įmonės kodas 303090867, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas dėl AB „Amber Grid“ buveinės keitimo.
02 2021.09
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. rugsėjo 27 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Rekomenduojama visiems akcininkams susirinkime dalyvauti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir jį iš anksto pateikti Bendrovei.
 
1 2 3 4 5
Į viršų