Apie mus

14 2019.11
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba 2019 m. lapkričio 14 d. priėmė sprendimą 2019 m. gruodžio 6 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) sušaukti AB „Amber Grid“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

06 2019.11
„Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2019 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“ skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic  2019 m. 9 mėnesių veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

29 2019.10
Dėl 2019 m. rugpjūčio 6 d. valdybos sprendimo panaikinimo

„Amber Grid“ valdyba nusprendė panaikinti 2019 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą dėl pritarimo esminėms dujų jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos darbų sandorio sąlygoms.

28 2019.10
Dėl AB „Amber Grid“ generalinio direktoriaus atsistatydinimo iš pareigų

AB „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys 2019 m. spalio 28 d. atsistatydino užimamų pareigų.

24 2019.09
Dėl naujų gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų

AB „Amber Grid“ Valdyba 2019 m. rugsėjo 23 d. patvirtino gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliosiančias nuo 2020 m. sausio 1 d. AB „Amber Grid“ Valdybos patvirtintos kainos pateiktos suderinti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai.

 

1 2 3 4 5
Į viršų