Apie mus

14 2018.02
AB „Amber Grid“ 2017 m. neaudituoti veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“ skelbia 2017 metų neaudituotas sutrumpintas finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

18 2018.01
Dėl dešimties metų (2017-2026 m.) gamtinių dujų perdavimo tinklo plėtros plano

2018 m. sausio 18 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pritarė gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ dešimties metų (2017-2026 m.) tinklo plėtros planui, pagal kurį planuojama investicijų suma – 192,8 mln. Eur.

Į viršų