Apie mus

31 2021.03
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 23 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

31 2021.03
AB „Amber Grid“ skelbia 2020 m. audituotas konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas, konsoliduotąjį metinį pranešimą ir pelno paskirstymo projektą

AB „Amber Grid“ skelbia konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas, konsoliduotąjį metinį pranešimą ir nepriklausomo audito išvadą už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d. bei 2020 m. pelno paskirstymo projektą.

15 2021.03
Correction: „Amber Grid“ informacija dėl tarpinės informacijos skelbimo ir 2021 m. investuotojo kalendorius
Atsižvelgiant į tai, kad „Amber Grid“ yra pasirengusi ir skelbs 2020 metų audituotas finansines ataskaitas, taikydama vieno elektroninio ataskaitų formato techninius reikalavimus (ESEF; angl. European Single Electronic Format), patikslinamos „Amber Grid“ pranešimo apie akcininkų susirinkimo sušaukimą, 2020 m. audituotos metinės informacijos paskelbimo ir eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų datos. 
 
09 2021.03
AB „Amber Grid“ sudarė valdymo holdingų paslaugų pirkimo sutartį su UAB „EPSO-G“

„Amber Grid“  2021 m. vasario 25 d. su patronuojančia bendrove UAB „EPSO-G“ sudarė valdymo holdingų paslaugų pirkimo sutartį. Sutarties maksimali kaina (be PVM) – 425 000 Eur, sutarties vykdymo terminas – 36 mėn.

04 2021.03
Dėl teismo sprendimo

AB „Amber Grid“ informuoja, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2021 m. kovo 3 d. nutartimi nusprendė panaikinti Vilniaus apygardos teismo sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartį pagal UAB „MT Group“ kasacinį skundą civilinėje byloje pagal UAB „MT Group“ ieškinį dėl AB „Amber Grid“ dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) pirkimo komisijos sprendimų ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. 

Į viršų