Apie mus

  Būklė arba laikotarpis
  2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31
  2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.
Finansiniai rezultatai (tūkst. EUR)        
Pajamos 55.800 66.742 64.322 54.290
Pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA)* 30.060 41.768 38.252 24.552
Pelnas (nuostoliai)  prieš apmokestinimą 14.687 24.280 -12.055 -26.011
Grynasis pelnas (nuostoliai) 15.978 20.928 -9.861 -21.592
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos 28.889 40.986 34.835 23.306
Grynoji finansinė skola 111.041 79.700 70.496 80.090
Investicijos 49.497 13.119 12.386 15.940
Turtas 392.037 328.382 280.198 235.416
Nuosavas kapitalas 194.664 202.810 172.021 130.129
Pelningumo rodikliai (%)        
EBITDA marža 53,98 62,58 59,47 45,22
Grynojo pelno (nuostolių) marža 28,63 31,36 -15,33 -39,77
Vidutinė turto grąža (ROA)** 4,91 6,30 -3,40 -8,88
Vidutinė nuosavybės grąža (ROE) 7,41 10,53 -5,26 -14,29
Kapitalo struktūros rodikliai (%)        
Nuosavo kapitalo ir turto koeficientas** (%) 55,43 64,70 64,69 59,0
Finansinės skolos ir nuosavybės koeficientas (%) 70,9 46,2 44,9 61,6
Finansinės skolos ir EBITDA santykis, kartais 4,58 2,24 2,02 3,26
Likvidumo rodikliai (%)        
Bendrasis likvidumo rodiklis** 1,56 1,35 0,68 0,40
Skubaus padengimo koeficientas** 1,48 1,28 0,62 0,32
Rinkos vertės rodikliai         
Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E), kartai 13,29 10,65 -25,33 -9,42
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, EUR  0,09 0,12 -0,06 -0,12
Dividendai už ataskaitinius metus, tenkantys vienai akcijai, EUR 0,0717 0,1173 0,1138 -

*Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos – finansinės veiklos pajamos + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos  + turto nurašymai.

**Rodikliai apskaičiuoti eliminavus SGD terminalo lėšų sukuriamą turtą ar įsipareigojimus.

Su nepriklausomos investicijų analitikos agentūros „Morningstar“ parengta informacija apie AB „Amber Grid“ galima susipažinti čia. Informacija rengiama vertybinių popierių biržos NASDAQ iniciatyva.

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų