Apie mus

  Būklė arba laikotarpis
  2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30
  2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. I k. 2017 m. I p. 2017 m. III k.
Finansiniai rezultatai (tūkst. EUR)            
Pajamos 51.791 55.800 66.742 19.292 32.617 43.764
Pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) 28.546 30.060 40.708 13.149 20.316 27.943
Pelnas (nuostoliai)  prieš apmokestinimą -136.004 14.687 24.280 9.495 12.844 16.811
Grynasis pelnas -113.408 15.978 20.928 8.101 10.875 14.259
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos 26.491 28.889 40.986 14.614 21.199 26.794
Grynoji finansinė skola 37.418 111.041 79.700 66.152 81.211 77.110
Investicijos 25.869 49.497 13.119 0,753 1.630 3.319
Turtas laikotarpio pabaigoje 373.304 453.353 391.298 383.755 363.285 362.752
Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje 236.615 194.664 202.810 210.911 192.757 196.141
Pelningumo rodikliai (%)            
EBITDA marža 55,12 53,87 60,99 68,16 62,29 59,75
Pelno (nuostoliai) prieš apmokestinimą marža -262,60 26,32 36,38 49,22 39,38 35,95
Grynojo pelno (nuostolių) marža -218,97 28,63 31,36 41,99 33,34 30,49
Vidutinė turto grąža (ROA) -27,72 4,24 5,31 2,17 2,99 3,93
Vidutinė nuosavybės grąža (ROE) -38,66 7,41 10,53 3,92 5,50 7,15
Panaudoto kapitalo pelningumas (ROCE) -49,11 4,55 8,35 3,23 4,75 6,24
Kapitalo struktūros rodikliai (%)            
Nuosavo kapitalo ir turto koeficientas 69,32 47,19 53,89 56,84 55,06 56,08
Finansinės skolos ir nuosavybės koeficientas 16,54 70,90 46,18 38,98 42,14 39,37
Skolos koeficientas 30,67 52,75 46,05 43,16 44,95 43,93
Likvidumo rodikliai (%)            
Bendrasis likvidumo rodiklis 0,82 1,57 1,35 3,71 0,51 0,76
Skubaus padengimo koeficientas 0,55 1,49 1,28 3,46 0,42 0,58
Rinkos vertės rodikliai             
Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E), kartai -1,41 13,29 10,65 28,85 21,32 18,14
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, EUR  -0,64 0,09 0,12 0,05 0,06 0,08
Dividendai už ataskaitinius metus, tenkantys vienai akcijai, EUR 0,3251 0,0717 0,1173 - - -

Su nepriklausomos investicijų analitikos agentūros „Morningstar“ parengta informacija apie AB „Amber Grid“ galima susipažinti čia. Informacija rengiama vertybinių popierių biržos NASDAQ iniciatyva.


 

 

 

 

 

Į viršų