Būklė arba laikotarpis
  2013.12.31       2014.12.31 2015.12.31 2016.03.31 2016.06.30 2016.09.30
  2013 m.*  2014 m. 2015 m. 2016 m. I ketv. 2016 m. I pum. 2016 m. 9 mėn.
Finansiniai rezultatai (tūkst. EUR)            
Pajamos 21.461 51.791 55.800 21.275 33.904 46.992
Pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) 10.374 28.546 30.060 14.541 21.555 28.713
Pelnas (nuostoliai)  prieš apmokestinimą 702 -136.004 14.687 10.370 13.267 16.325
Grynasis pelnas 1.469 -113.408 15.978 8.839 11.536 14.305
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos 9.621 26.491 28.889 16.647 24.220 31.370
Grynoji finansinė skola 46.479 37.418 111.041 101.615 109.795 87.998
Investicijos 11.406 25.869 49.497 1.749 5.672 8.704
Turtas laikotarpio pabaigoje 506.524 373.304 453.353 421.455 395.674 388.926
Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje 350.023 236.615 194.664 203.503 193.418 196.187
Pelningumo rodikliai (%)            
EBITDA marža 48,34 55,12 53,87 68,35 63,58 61,10
Pelno (nuostoliai) prieš apmokestinimą marža 3,27 -262,60 26,32 48,74 39,13 34,74
Grynojo pelno (nuostolių) marža 6,84 -218,97 28,63 41,55 34,03 30,44
Vidutinė turto grąža (ROA) 0,31 -27,72 4,24 2,16 2,89 3,62
Vidutinė nuosavybės grąža (ROE) 0,42 -38,66 7,41 4,44 5,95 7,32
Panaudoto kapitalo pelningumas (ROCE) 0,25 -49,11 4,55 3,17 4,37 5,55
Kapitalo struktūros rodikliai (%)            
Nuosavo kapitalo ir turto koeficientas 73,37 69,32 47,19 49,99 50,15 51,92
Finansinės skolos ir nuosavybės koeficientas 14,91 16,54 70,90 62,90 60,26 53,58
Skolos koeficientas 26,65 30,67 52,75 49,95 53,86 48,02
Likvidumo rodikliai (%)            
Bendrasis likvidumo rodiklis 0,99 0,82 1,57 1,85 1,15 1,48
Skubaus padengimo koeficientas 0,57 0,55 1,49 1,75 1,06 1,36
Rinkos vertės rodikliai             
Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E), kartai 88,54 -1,41 13,29 25,23 17,32 14,59
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, EUR  0,01 -0,64 0,09 0,05 0,06 0,08
Dividendai už ataskaitinius metus, tenkantys vienai akcijai, EUR  - 0,3251 0,0717 - - -

*Lentelėje finansiniai rodikliai 2013 m. apima laikotarpį nuo AB „Amber Grid“ įkūrimo 2013-06-25 iki 2013-12-31.

 

Su nepriklausomos investicijų analitikos agentūros „Morningstar“ parengta informacija apie AB „Amber Grid“ galima susipažinti čia. Informacija rengiama vertybinių popierių biržos NASDAQ iniciatyva.

 

 

 

 

Į viršų