Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

DUJOTIEKIŲ APSAUGOS ZONOS

AB „Amber Grid“ visoje Lietuvoje eksploatuoja 2113 km aukšto slėgio magistralinių dujotiekių, kurių skersmuo – iki 1200 mm.

Vis dažniau pasitaikančios požeminių dujotiekių eksploatavimo sutrikimų priežastys – pažeidimai, įvykę žemės darbų atlikimo metu, neiškvietus AB „Amber Grid“ atstovų, nesilaikant jų nurodytų saugos priemonių, neturint informacijos apie esamus dujotiekius. Šių sutrikimų pasekmės – nutrauktas dujų tiekimas, pavojus žmonių gyvybei ir turtui, atsakomybė pažeidimų kaltininkams už padarytą žalą (dujotiekio pažeidimą, dujų nuostolius ir pan.). Panašių atvejų pasitaiko atliekant savavališkų statybų darbus. Prieš imantis žemės kasimo darbų, visais atvejais būtina pasitikslinti, ar darbų vietoje ir šalia jos nėra inžinerinių tinklų, kuriems nustatyti žemės naudojimo apribojimai.

Norėdami išvengti tokių pažeidimų ir užtikrinti Jūsų saugumą, primename, kad magistralinių dujotiekių apsaugos zona yra:

 • po 25 m abipus magistralinio (daugiau nei 16 bar) dujotiekio vamzdyno ašies.

Dujotiekių apsaugos zonoje be AB „Amber Grid“ žinios draudžiama:

 • atlikti bet kokius statybos darbus;
 • sodinti medžius ir krūmus;
 • kasti žemę giliau nei 0,3 m;
 • sandėliuoti statybines ir kt. medžiagas;
 • kasti ir gilinti griovius bei kt.

Taip pat būtina žinoti, kad statyba, atsižvelgiant į pastatų skaičių, aukštingumą ir kitus veiksnius, gali būti ribojama 200 m atstumu į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, 300 m nuo dujų skirstymo stočių.

Atliekant žemės kasimo darbus, būtina vadovautis:

 1. Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-02 įsakymu Nr. D1-848;
 2. Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-213.

Prieš žemės darbų atlikimo pradžią būtina:

 1. gauti sutikimą statiniui statyti arba įgaliotų savivaldybės ar valstybės tarnautojų pritarimus, kai šie dokumentai yra privalomi;
 2. suderinti žemės darbų atlikimo aprašą ir schemą, kai statinio projektas nereikalingas;
 3. gauti iš AB „Amber Grid“ sutikimą vykdyti darbus, jei žemės darbai atliekami magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje;
 4. iškviesti AB „Amber Grid“ atstovą (ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas). Taip pat būtina iškviesti AB „Amber Grid“ atstovą, jei, kasant gruntą, aptinkami brėžiniuose nenurodyti vamzdynai.

Norėdami gauti sutikimą vykdyti darbus, suderinti žemės darbų atlikimo aprašus ir schemas ar išsikviesti AB „Amber Grid“ atstovą, prašome kreiptis el. pašto adresu: info@ambergrid.lt.

Telefono nr. pasiteiravimui (8 5) 236 0303.

Informaciją apie reikalingus pristatyti dokumentus rasite čia

Pažeidus dujotiekį, skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 (skambučiai nemokami).

AB „Amber Grid“ Dispečerinis centras
Tel.: (8 5) 236 0121, 236 0122
Mob. tel.: 8 699 07301

 

Į viršų