Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Paslaugos

Perdavimo sistemos naudotojų disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje ir disbalanso prognozė balansavimo laikotarpio pabaigoje.

Balansavimo laikotarpis

2021-10-28

*Disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje, kWh -28.639.219
Prognozuojama disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pabaigoje, kWh -8.761.511

*Duomenys preliminarūs

Į viršų