Perdavimo sistemos naudotojų disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje ir disbalanso prognozė balansavimo laikotarpio pabaigoje.

Balansavimo laikotarpis

2020-07-11

*Disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje, kWh -61.489.084
Prognozuojama disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pabaigoje, kWh -52.771.084

*Duomenys preliminarūs

Į viršų