Perdavimo sistemos naudotojų disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje ir disbalanso prognozė balansavimo laikotarpio pabaigoje.

Balansavimo laikotarpis

2019-11-18

*Disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje, kWh -73.778.127
Prognozuojama disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pabaigoje, kWh -32.424.791

*Duomenys preliminarūs

Į viršų