Perdavimo sistemos naudotojų disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje ir disbalanso prognozė balansavimo laikotarpio pabaigoje.

Balansavimo laikotarpis

2020-04-08

*Disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje, kWh -2.045.441
Prognozuojama disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pabaigoje, kWh -16.701.081

*Duomenys preliminarūs

Į viršų