Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Žaliasis startas

„Amber Grid“ Strategija 2030

 
2021 m. viduryje patvirtintoje naujoje „Amber Grid“ strategijoje iki 2030 m. išsikėlėme pagrindinį tikslą – veikti išvien Lietuvos energetikos transformacijos kelyje į klimatui neutralią ekonomiką. Dujų transportavimo sistema – magistraliniai dujotiekiai, dujų skirstymo, apskaitos ir kompresorių stotys yra neatsiejama Lietuvos energetinės sistemos dalis, kuriai tenka svarbus vaidmuo kuriant klimatui neutralią ekonomiką, o svarbiausia – švaresnę ir saugesnę ateitį. 
 
Esame pasirengę transformuoti gamtinių dujų sistemą, pritaikant ją saugiam atsinaujinančių energijos išteklių – biometano ir vandenilio mišinio bei gryno žaliojo vandenilio – transportavimui. Siekiame integruoti šią sistemą į bendrą Europos rinką, sukuriant efektyviai ir skaidriai veikiančią vieningą platformą, kuri įgalins valstybę užtikrintai laikytis Europos žaliojo kurso, o vartotojus – naudoti švarią energiją paprastai ir už geriausią kainą.
 
 
Mes žaliojoje transformacijoje:
  • užtikrinsime technologinį sistemos pritaikymą vandeniliui
  • organizuosime rinką
  • užtikrinsime žalios energijos kilmės nustatymą
  • saugiai ir patikimai perduosime didelį kiekį energijos Lietuvoje ir už jos ribų
 
Naujosios strategijos ašis – vertė suinteresuotoms šalims. Dėmesio centre yra penkios suinteresuotos šalys – vartotojai, gamintojai ir tiekėjai, steigėjas, visuomenė ir darbuotojai – jiems įsipareigojame sukurti vertę. 
 
Mažindami poveikį klimato kaitai, imsimės tvarios veiklos sprendimų:
  • naudosime tik iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintą elektros energiją
  • pakeisime mūsų naudojamą transporto parką į netaršų 
  • reikšmingą mūsų vykdomų viešųjų pirkimų dalį sudarys „žalieji pirkimai”
  • mūsų veiklos daromą poveikį aplinkai iki 2030 metų sumažinsime 60 proc.
 
„Amber Grid“ misija:
 
  • Vystyti sistemą, įgalinančią konkurenciją ir klimatui draugiškos energijos naudojimą.
 
Kiekvienai suinteresuotai šaliai apibrėžėme įsipareigojimus ir vienijančią misiją, taip įvardindami pagrindinę paskirtį ir tapatybę, apibūdinant jas kaip ilgalaikius įsipareigojimus suinteresuotosioms šalims.
 
„Amber Grid“ vizija:
 
  • Aplinkai draugiška, inovatyvi energetikos bendrovė integruotame Europos dujų tinkle.
 
Visoms suinteresuotoms šalims identifikavome prioritetus ir juos vienijančią viziją ilgajam 10 metų laikotarpiui.
 
 
Su „Amber Grid“ strategija 2030 kviečiame susipažinti čia.

 

Į viršų