Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

„Amber Grid“ veiklos ir finansiniai tikslai

2021 m. „Amber Grid“ valdyba patvirtino ilgalaikę bendrovės strategiją iki 2030 m. 
 
Naujosios strategijos ašis – vertė suinteresuotoms šalims. Dėmesio centre yra penkios suinteresuotos šalys – vartotojai, gamintojai ir tiekėjai, steigėjas, visuomenė ir darbuotojai – jiems įsipareigojame sukurti vertę.
 
Strategijoje apsibrėžėme pamatinį tikslą bei misiją (t. y. įsipareigojimus) pagal kiekvieną suinteresuotąją šalį, taip įvardindami pagrindinę paskirtį ir tapatybę, apibūdinant jas kaip ilgalaikius įsipareigojimus suinteresuotosioms šalims.
 
Kiekvienai suinteresuotai šaliai identifikavome prioritetus ir juos vienijančią viziją ilgajam 10 metų laikotarpiui, nusistatėme siektinus rezultatus 2030 m. ir strateginius rodiklius. Parengėme pagrindines strategijos įgyvendinimo gaires 10 metų laikotarpiui numatant konkrečius veiksmus pamečiui. Remdamiesi pagrindinėmis strategijos įgyvendinimo gairėmis, suformulavome tikslus, priemones, strateginius veiklos rodiklius. 
 
Bendrovės valdyba kelia veiklos tikslus generaliniam direktoriui. Jie yra susieti su pagrindiniais bendrovės veiklos ir finansiniais tikslais. 
 
2021 metais buvo įgyvendinta 98,2 proc. užsibrėžtų įmonės tikslų. 
 
Kviečiame susipažinti su „Amber Grid" veiklos tikslais:
 

2021 m.

2020 m.

2019 m.

2018 m. 

2017 m.

 

Į viršų