Apie mus

AB „Amber Grid“ vadovai ir jų pagrindinės atsakomybės:

Laikinai einantis pareigas generalinis direktorius Nemunas Biknius

Strateginis valdymas bei efektyvus gamtinių dujų perdavimo veiklos organizavimas.

Technikos direktorius Andrius Dagys

Patikimo dujų perdavimo sistemos veikimo užtikrinimas, vieningos techninės politikos formavimas, efektyvus strateginių projektų įgyvendinimas.  

Komercijos direktorius Vytautas Ruolia

Gamtinių dujų perdavimo paslaugų pardavimas, kainodara, bendrovės veiklos strategijos formavimas,  perdavimo sistemos vystymo investicijų planų ir projektų rengimas, išorės ryšiai, dalyvavimas asocijuotose struktūrose. 

Finansų direktorius Gytis Fominas

Bendrovės finansų politikos formavimas, finansinių rodiklių prognozių ir biudžetų sudarymas, jų vykdymo kontrolė, rezultatų analizės atlikimo užtikrinimas, veiklos finansavimas ir likvidumo palaikymas, pirkimų organizavimas, priežiūra ir kontrolė, rizikų valdymo proceso koordinavimas.

 

Teisės ir administravimo direktorė Ingrida Kudabienė

Įmonių grupės ir bendrovės korporatyvinio valdymo sistemos įgyvendinimas, bendrovės personalo vadybos, teisės ir biuro administravimo paslaugų valdymas.

 

Į viršų