Apie mus

AB „Amber Grid“ vadovai ir jų pagrindinės atsakomybės:

Generalinis direktorius Nemunas Biknius 

Veiklos sritis - strateginis valdymas bei efektyvus gamtinių dujų perdavimo veiklos organizavimas.

Išsilavinimas:

Baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą, įgijo Energetikos ir termonižinerijos magistro laipsnį, Danijos Aalborgo universitete baigė Aplinkos vadybos studijas, tęsia ISM MBA vadybos studijas.

Technikos direktorius Andrius Dagys

Veiklos sritis - patikimo dujų perdavimo sistemos veikimo užtikrinimas, vieningos techninės politikos formavimas, efektyvus strateginių projektų įgyvendinimas.  

Komercijos direktorius Vytautas Ruolia

Veiklos sritis - gamtinių dujų perdavimo paslaugų pardavimas, kainodara, bendrovės veiklos strategijos formavimas,  perdavimo sistemos vystymo investicijų planų ir projektų rengimas, išorės ryšiai, dalyvavimas asocijuotose struktūrose. 

Finansų direktorius Gytis Fominas

Veiklos sritis - bendrovės finansų politikos formavimas, finansinių rodiklių prognozių ir biudžetų sudarymas, jų vykdymo kontrolė, rezultatų analizės atlikimo užtikrinimas, veiklos finansavimas ir likvidumo palaikymas, pirkimų organizavimas, priežiūra ir kontrolė, rizikų valdymo proceso koordinavimas.

Teisės ir administravimo direktorė Ingrida Kudabienė

Veiklos sritis – įmonių grupės ir bendrovės korporatyvinio valdymo sistemos įgyvendinimas, bendrovės personalo vadybos, teisės ir biuro administravimo paslaugų valdymas.

 

Organizacijos pažangos direktorius Tomas Urmanavičius

Veiklos sritis – bendrovės vykdomų projektų valdymas, informacinių technologijų srities funkcijų įgyvendinimas ir strategijos formavimas, veiklos efektyvumo, inovacijų vystymo, duomenų analitikos sritys.
 
Į viršų