Apie mus

AB „Amber Grid“ vadovai ir jų pagrindinės atsakomybės:

Nemunas Biknius 

Nuo 2019 m. lapkričio mėn. laikinai eina generalinio direktoriaus pareigas. Veiklos sritis - trateginis valdymas bei efektyvus gamtinių dujų perdavimo veiklos organizavimas.

Kitos pareigos:

UAB EPSO-G Strategijos ir plėtros direktorius

UAB Baltpool valdybos pirmininkas

Litgrid, AB valdybos narys

Išsilavinimas:

Baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą, įgijo Energetikos ir termonižinerijos magistro laipsnį, baigė Danijos Aalborgo universiteto Aplinkos vadybos studijas, tęsia ISM MBA vadybos studijas.

Technikos direktorius Andrius Dagys

Patikimo dujų perdavimo sistemos veikimo užtikrinimas, vieningos techninės politikos formavimas, efektyvus strateginių projektų įgyvendinimas.  

Komercijos direktorius Vytautas Ruolia

Gamtinių dujų perdavimo paslaugų pardavimas, kainodara, bendrovės veiklos strategijos formavimas,  perdavimo sistemos vystymo investicijų planų ir projektų rengimas, išorės ryšiai, dalyvavimas asocijuotose struktūrose. 

Finansų direktorius Gytis Fominas

Bendrovės finansų politikos formavimas, finansinių rodiklių prognozių ir biudžetų sudarymas, jų vykdymo kontrolė, rezultatų analizės atlikimo užtikrinimas, veiklos finansavimas ir likvidumo palaikymas, pirkimų organizavimas, priežiūra ir kontrolė, rizikų valdymo proceso koordinavimas.

 

Teisės ir administravimo direktorė Ingrida Kudabienė

Įmonių grupės ir bendrovės korporatyvinio valdymo sistemos įgyvendinimas, bendrovės personalo vadybos, teisės ir biuro administravimo paslaugų valdymas.

 

Į viršų