Apie mus

AB „Amber Grid“ yra viena iš EPSO-G grupės bendrovių, todėl jai taip pat galioja LR Energetikos ministro patvirtintos Valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairės. Pagal šias gaires yra nustatyti bendri visai įmonių grupei taikomi korporatyvinio valdymo principai, valdymo organizavimo modelis, valdymo struktūra, atskaitomybė ir veiklos priežiūros bei kontrolės sistemos.

Šiuo metu AB „Amber Grid“ bendrovėje galiojančios politikos:

EPSO-G išleistos politikos yra skelbiamos viešai EPSO-G interneto tinklapyje.

Į viršų