Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

„Amber Grid“ yra viena iš EPSO-G grupės bendrovių, todėl jai taip pat galioja LR Energetikos ministro patvirtintos Valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairės. Pagal šias gaires yra nustatyti bendri visai įmonių grupei taikomi korporatyvinio valdymo principai, valdymo organizavimo modelis, valdymo struktūra, atskaitomybė ir veiklos priežiūros bei kontrolės sistemos.

Šiuo metu „Amber Grid“ bendrovėje galiojančios politikos:

Su EPSO-G veiklos politikomis kviečiame susipažinti čia.

Į viršų