Apie mus

Viešoji konsultacija dėl AB „Amber Grid“ kainų struktūroje 2021 m. tarifų periodui taikytinų daugiklių, sezoninių koeficientų ir nuolaidų

2020 m. vasario 19 d. Lietuvos nacionalinė reguliavimo institucija – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) – paskelbė viešajai konsultacijai dokumentą dėl Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ teikiamų paslaugų kainų struktūroje 2021 metų tarifų periodui taikytinų daugiklių, sezoninių koeficientų ir nuolaidų. Konsultacija vyksta vadovaujantis 2017 m. kovo 16 d. Europos Komisijos Reglamento (ES) 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas (toliau - TAR NC), 28 straipsniu (Konsultacijos nuolaidų, daugiklių ir sezoninių koeficientų klausimais).
 
Vadovaujantis TAR NC 28 straipsnio 1 dalimi, nacionalinė reguliavimo institucija prieš kiekvieną tarifų periodą turi konsultuotis su visų valstybių narių, kurių dujų perdavimo sistemos sujungtos tiesioginėmis jungtimis su tos šalies dujų perdavimo sistema, nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis dėl visų TAR NC 28 straipsnyje nurodytų kainodaros aspektų. Todėl VERT skelbia šį konsultacijos dokumentą 2021 kalendorinių metų tarifų periodui.
 
Konsultacijos dokumentas ir preliminarių perdavimo kainų skaičiavimo iki einamojo (2019-2023 m.) reguliavimo periodo pabaigos modelis (kaip šios konsultacijos priedas) skelbiami čia.
 
Galutinis sprendimas dėl konkrečių 2021 metų kainų bus priimtas VERT, pasibaigus viešajai konsultacijai.
 
Atsiliepimus ir pasiūlymus prašome siųsti el. paštu: info@vert.lt (pridedant kopiją: marta.vorobjova@vert.lt ir tariffs@ambergrid.lt) iki 2020 m. kovo 31 d.

 

Į viršų