Apie mus

Viešoji konsultacija dėl „Amber Grid“ paslaugų kainų metodikos ir preliminarių 2022-2023 metų kainų
 
2020 m. gruodžio 16 d. Lietuvos nacionalinė reguliavimo institucija – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į tai, kad nuo 2022 m. pradeda veikti dujų perdavimo jungtis su Lenkija (GIPL), paskelbė viešajai konsultacijai antrąjį dokumentą (pirmasis viešajai konsultacijai teiktas dokumentas skelbtas 2019 metais) dėl Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo metodikos 2022 metams (taip pat pateikiama ir perdavimo kainų prognozė paskutiniams dujų perdavimo kainų reguliavimo periodo metams – 2023 m.).
 
Konsultacija vyksta vadovaujantis 2017 m. kovo 16 d. Europos Komisijos Reglamento (ES) 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas (toliau – TAR NC), 26 straipsniu (periodinė konsultacija, apimanti referencinės kainos metodiką, kainas ir jų išvedimą ir privaloma bent kartą per 5 metus) bei 28 straipsniu (konsultacijos dėl nuolaidų, daugiklių ir sezoninių koeficientų).
 
Konsultacijos, vykusios nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki 2021 m. vasario 17 d., dokumentas, perdavimo kainų skaičiavimo modeliai, viešosios konsultacijos metu gautos pastabos ir pastabų vertinimas (anglų kalba) yra skelbiami čia.
 
Galutinis sprendimas dėl konkrečių kainų bus priimtas VERT iki 2021 m. gegužės 31 d., įvertinant ir viešosios konsultacijos rezultatus.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Į viršų