Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
 
Pasaulio ekonomikos variklis - energetikos sektorius vis stipriau žengia į žaliosios transformacijos etapą.  Pasauliniai klimato kaitos padariniai verčia valstybes permąstyti energetikos strategijas ir iš esmės pakeisti veikiančias energetikos sistemas –  sukurti atsinaujinančiais energijos ištekliais pagrįstą sistemą, kuri neišmeta šiltnamio efektą sukeliančių dujų. 
 
Poveikio aplinkai mažinimas, gamtai palanki energetika, yra vienas svarbiausių pažangios energetikos vystymosi tikslų. Tai galima pasiekti plėtojant žaliųjų dujų veiklą – gaminant ir į dujų perdavimo sistemą tiekiant biodujas, žaliąjį vandenilį ir kitą atsinaujinančią energiją. 
 
Kurdami palankią aplinką žaliųjų dujų plėtrai, mes prisidedame prie siekiamo Lietuvos tikslo tapti žalios energijos šalimi. 
 
Mūsų tikslas – kurti tinkamą aplinką žaliųjų dujų dalies augimui energijos transportavimo sistemoje. Taip prisidėsime prie dekarbonizacijos tikslų įgyvendinimo ir padėsime pasiekti Lietuvos įsipareigojimą, kad iki 2050 metų 80 proc. suvartojamos energijos būtų pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių. 
 
Todėl kuriame lanksčias sąlygas žaliųjų dujų plėtrai Lietuvoje, sudarome galimybes žaliųjų dujų gamintojams prisijungti prie dujų perdavimo sistemos ir vystome žaliųjų dujų kilmės garantijų mainų sistemą.
 
Pastaruoju metu aktyviai įgyvendiname pilotinius žaliųjų dujų projektus, siekiant biodujų ir žaliojo vandenilio gamintojus integruoti į dujų perdavimo sistemą. Siekiame apibrėžti tinklo eksploatavimo sąlygas ir techninius reikalavimus vandenilį ar biometaną maišant su gamtinėmis dujomis ir perduodant vartotojams. Kuriame standartą, leisiantį įmonėms kuo greičiau, paprasčiau ir patogiau patiekti žaliąsias dujas į dujų tinklą ir jas parduoti, taikant žaliųjų dujų kilmės garantijų sistemą. 
 
2022 m., kartu su tarptautiniais ekspertais išanalizavus vandenilio sektoriaus vystymosi potencialą, bus parengtos Lietuvos vandenilio panaudojimo ir plėtros gairės. Jos leis priimti konkrečius sprendimus dėl vandenilio vaidmens šalies energetikos transformacijoje. 
 
Į viršų