14 2018.02
„Amber Grid“ 2017 m. tarpiniai neaudituoti veiklos rezultatai

2017-aisiais vykdydama strateginių projektų parengiamuosius darbus AB „Amber Grid“ veikė stabiliai, užtikrino paslaugų kainų mažėjimą vartotojams, skaidrią, efektyvią ir socialiai atsakingą veiklą. Praėjusiais metais po pertraukos augo bendrovės perdavimo sistema transportuotų dujų kiekiai.

23 2017.11
Stabilų „Amber Grid“ rezultatą lėmė didėjanti paslaugų paklausa ir trumpalaikių pajėgumų užsakymai

Per tris 2017 m. ketvirčius dujų perdavimo sistemos operatorė AB „Amber Grid“ uždirbo 46,8 mln. eurų pajamų, 27,9 mln. eurų veiklos pelno iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (angl. EBITDA) bei 14,3 mln. eurų grynojo pelno.

21 2017.11
Saugiam ir patikimam dujų perdavimui užtikrinti bus skirtos ir ES lėšos

Dujų perdavimo sistemos operatorė AB „Amber Grid“ pasirašė sutartį su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) dėl ES finansinės paramos modernizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemą. Įvykdžius investicinį projektą be kita ko bus prisidėta įgyvendinant Nacionalinėje energetikos strategijoje numatytus tikslus.

15 2017.11
Kitąmet vėl pigs gamtinių dujų perdavimo paslaugos Lietuvos sistemos naudotojams

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ valdyba lapkričio 14 d. patvirtino mažesnes gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, galiosiančias nuo 2018 m. sausio 1 d. Sprendimui dar turi pritarti Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK).

2018 metais gamtinių dujų perdavimo kainos Lietuvos sistemos naudotojams, skaičiuojant perduodamo energijos kiekio vienetui, vidutiniškai mažės 36,5 proc., lyginant su 2017 m. kainomis, – iki 1,13 Eur / MWh.

Į viršų