Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Naujienos

14 2021.09
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos dujų perdavimo sistemų operatoriai susitarė dėl žaliųjų dujų rinkos plėtros skatinimo

Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos dujų perdavimo sistemų operatoriai „Amber Grid“, „Conexus Baltic Grid“, „Elering“ ir „Gasgrid Finland“ pasirašė susitarimo memorandumą dėl žaliųjų dujų, dar vadinamų atsinaujinančiomis dujomis, rinkos plėtros skatinimo. 

09 2021.09
„Amber Grid“ pradėjo žaliosios elektros energijos iš saulės jėgainių gamybą
Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ įsirengė 450 kilovatų (kW) galios saulės elektrinę ir pradėjo gaminti žaliąją elektros energiją dujų tinklo reikmėms. Iš viso iki metų pabaigos „Amber Grid“ įmonės teritorijoje turės beveik 1,5 megavatų (MW) galios nuosavų saulės jėgainių, kurios padės sutaupyti apie 50 proc. įmonės išlaidų už elektrą. 
 
02 2021.09
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. rugsėjo 27 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Rekomenduojama visiems akcininkams susirinkime dalyvauti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir jį iš anksto pateikti Bendrovei.
 
27 2021.08
„Amber Grid“ strategijos 2030 prioritetai – infrastruktūros pritaikymas žaliajam vandeniliui ir konkurencingos regioninės dujų rinkos sukūrimas
Dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ paskelbė veiklos strategiją iki 2030 m. Per ateinančius dešimt metų bendrovės veiksmų ir investicijų centre – infrastruktūros parengimas žaliosios energijos perdavimui. Taip pat numatyta infrastruktūros plėtra bei vieningos rinkos ir tarifų zonos sukūrimas tarp Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, o ilgesnėje perspektyvoje – ir Lenkijos. 
 
26 2021.08
Audito komiteto nuomonė dėl sandorio tarp susijusių šalių

AB „Amber Grid“ 2021 m. rugpjūčio 26 d. gavo UAB „EPSO-G“ audito komiteto (kuris veika ir kaip Bendrovės audito komitetas) nuomonę dėl Bendrovės dukterinės bendrovės UAB GET Baltic ketinamo sudaryti sandorio su Bendrovę kontroliuojančia UAB „EPSO-G“ dėl finansų valdymo, buhalterinės apskaitos ir susijusių paslaugų pirkimo.  

1 2 3 4 ... 31
Į viršų