Naujienos

27 2020.03
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 20 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 Lietuvos Respublikoje buvo paskelbtas karantinas, rekomenduojama visiems akcininkams susirinkime dalyvauti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir jį iš anksto pateikti AB „Amber Grid“.

24 2020.03
Dėl Audito komiteto nuomonės

„Amber Grid“ (toliau - Bendrovė) praneša, kad 2020 m. kovo 23 d. UAB EPSO-G audito komitetas (kuris veika ir kaip Bendrovės audito komitetas) pateikė nuomonę dėl Bendrovės ketinamo sudaryti susitarimo su UAB EPSO-G dėl 2019 m. vasario 27 d. EPSO-G ir Bendrovės sudarytos tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutarties pakeitimo. 

17 2020.03
Konsultacijas teikiame telefonu ir el. paštu

 

Lietuvoje paskelbus karantiną, didžioji dalis dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ darbuotojų dirba nuotoliniu būdu. Kviečiame konsultuotis telefonu arba el. paštu.

10 2020.03
Virš dujų jungties su Vakarų Europa – 300 kvadratinių metrų dydžio Lietuvos trispalvė

Pasitinkant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, virš vieno svarbiausių pastarojo metų energetikos projektų – statomos magistralinės dujų jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos – iškelta 13 metrų pločio ir 23 metrų ilgio trispalvė. 300 kvadratinių metrų dydžio Lietuvos valstybinė vėliava suplevėsavo už Elektrėnų, šalia tiesiamo naujojo tarptautinio dujotiekio, kuris sujungs Baltijos ir Suomijos dujų rinkas su Vakarų Europa.

28 2020.02
Dėl teismo sprendimo

AB „Amber Grid“ praneša, kad 2020 m. vasario 28 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė sprendimą byloje pagal UAB „MT Group“ ieškinį dėl AB „Amber Grid“ dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) pirkimo komisijos sprendimų. Teismas GIPL rangos darbų pirkimo konkurso rezultatus paliko nepakeistus.
 

1 2 3 4 ... 14
Į viršų