Naujienos

15 2019.03
„Amber Grid“ už 5,6 mln. eurų modernizavo reikšmingą dujų perdavimo sistemos elementą

„Amber Grid“ užbaigė vidaus ir tarptautinių dujų srautų valdymui reikšmingo dujų perdavimo sistemos objekto modernizavimo projektą. Investicijos į trejus metus trukusį Panevėžio kompresorių stoties atnaujinimą siekia 5,6 mln. eurų be PVM.

05 2019.03
Viešoji konsultacija dėl AB „Amber Grid“ paslaugų kainų metodikos ir preliminarių 2020-2023 metų kainų

2019 m. kovo 5 d. Lietuvos nacionalinė reguliavimo institucija – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK) – paskelbė viešajai konsultacijai dokumentą dėl Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo metodikos.

28 2019.02
Dėl sudarytos tarpusavio skolinimo ir skolinimosi naudojantis įmonių grupės bendros sąskaitos paslauga sutarties su UAB EPSO-G

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ praneša, kad 2019 m. vasario 27 d. su UAB EPSO-G sudarė tarpusavio skolinimo ir skolinimosi naudojantis įmonių grupės bendros sąskaitos paslauga (angl. Cashpool) sutartį (toliau – Sutartis).

 

22 2019.02
Dėl Audito komiteto nuomonės

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ praneša, kad audito komiteto nuomone, numatomo sudaryti UAB EPSO-G ir AB „Amber Grid“ dukterinės bendrovės UAB GET Baltic skolinimo ir skolinimosi sandorio pagrindinės sąlygos naudojantis įmonių grupės bendros sąskaitos paslauga (angl. cashpool) yra sąžiningos ir pagrįstos AB „Amber Grid“ akcininkų, kurie nėra UAB GET Baltic ir  UAB EPSO-G sandorių šalys, atžvilgiu, nes UAB GET Baltic ir UAB EPSO-G sandorių sudarymas atitinka rinkos sąlygas ir turės teigiamos įtakos AB „Amber Grid“ gaunamiems dividendams.

19 2019.02
Dėl Audito komiteto nuomonės

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ praneša, kad audito komiteto nuomone, numatomo sudaryti UAB EPSO-G ir AB „Amber Grid“ skolinimo ir skolinimosi sandorio pagrindinės sąlygos naudojantis įmonių grupės bendros sąskaitos paslauga (angl. cashpool) yra sąžiningos ir pagrįstos AB „Amber Grid“ akcininkų atžvilgiu, t. y. atitinka sąlygas, kokiomis bendrovė galėtų pasiskolinti iš kredito institucijų

1 2 3 4 5
Į viršų