Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Naujienos

07 2022.12
Audito komiteto nuomonė dėl sandorio tarp susijusių šalių

AB „Amber Grid“  (toliau – Bendrovė) 2022 m. gruodžio 6 d. gavo UAB „EPSO-G“ audito komiteto (kuris veika ir kaip Bendrovės audito komitetas) nuomonę dėl Bendrovės ketinamo sudaryti sandorio su susijusia šalimi EPSO-G dėl 2019 m. mokestinių nuostolių perdavimo (toliau – Sandoris) ir pritarė esminėms Sandorio sąlygoms. 

07 2022.12
„Amber Grid“ trečdaliu padidino dujotiekio į Latviją pralaidumą ir sustiprino regiono galimybes apsirūpinti dujomis

Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriui „Amber Grid“ metais anksčiau užbaigus strateginės jungties su Latvija pajėgumų padidinimo projekto ELLI (angl. Enhancement of Latvia-Lithuania interconnection) darbus, dujotiekio pralaidumas padidėjo trečdaliu. Tai gerina regiono galimybes apsirūpinti dujomis, sudarytos sąlygos sparčiau pildyti Latvijos Inčukalnio požeminę dujų saugyklą, kurioje dujas laiko visos Baltijos regiono šalys. Lietuvai įgyvendinus ELLI projektą, padidėjo Baltijos šalių dujų rinkos integracija bei regiono energetinis saugumas.

02 2022.12
„Amber Grid“ 2023 m. investuotojų kalendorius
AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva.
 
„Amber Grid“ 2023 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti žinutėje nurodoma tvarka
02 2022.12
Viešoji konsultacija dėl AB „Amber Grid“ paslaugų kainų metodikos ir preliminarių 2024-2028 metų kainų

2022 m. gruodžio 2 d. Lietuvos nacionalinė reguliavimo institucija – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) atsižvelgdama į tai, kad artėja naujas 2024-2028 m. reguliavimo periodas ir numatomi kai kurie perdavimo kainų metodikos pakeitimai, skelbia viešajai konsultacijai dokumentą dėl Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo metodikos 2024-2028 m. reguliavimo periodui. Atsiradus naujų esminių pokyčių, aplinkybių ateinančio reguliavimo periodo eigoje viešoji konsultacija būtų vėl skelbiama.

30 2022.11
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. gruodžio 22 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Laisvės pr. 10, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
 
1 2 3 4 ... 41
Į viršų