Neutralumo mokestis | Amber Grid
En

Paieška

*alt_site_homepage_image*
En
Meniu

Neutralumo mokestis

Neutralumo mokestis skaičiuojamas vadovaujantis 2021 m. gruodžio 30 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. O3E -1802 patvirtintų „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių VI skyriaus nuostatomis. 
 
2022 Eur/MWh*
Kovas -0,34
Balandis  0,25
Gegužė -0,15
Birželis -0,41
Liepa 0,18
Rugpjūtis 0,05
Rugsėjis -0,22
Spalis 0,11
Lapkritis -0,85
Gruodis 0,25
2023 Eur/MWh*
Sausis 0,02
Vasaris  -0,04
* kai mokesčio dydis neigiamas, neutralumo mokestis mokamas atitinkamiems sistemos naudotojams
* kai mokesčio dydis teigiamas, neutralumo mokestį moka sistemos naudotojai